Skip to main content

Guia de recursos d'Economia i Empresa

Legislació

Aranzadi inclou legislació, jurisprudència, projectes de llei, convenis col·lectius, ajuts i subvencions, formularis, diccionari jurídic i bibliografia.

L’apartat de Legislació conté disposicions estatals, autonòmiques (ambdues a text complet a partir de 1978) i comunitàries (legislació europea des del 1952 fins a l’actualitat. Recull una selecció de disposicions del Diario Oficial de las Comunidades Europeas de les sèries L i C i documents COM).

L’apartat de Jurisprudència conté totes les sentències del Tribunal Constitucional; del Tribunal Suprem a partir de l’any 1992 i una àmplia selecció dels anys anteriors; selecció de la jurisprudència dels Tribunals Superiors de Justícia, Audiències Provincials i Audiència Nacional i igualment del Tribunal Europeu dels Drets Humans i del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees.

L’apartat de Bibliografia conté articles a text complet o referències bibliogràfiques.

Accedeix-hi

Guia d'ús elaborada pel CRAI

Guia d'ús d'Aranzadi

BORME (Butlletí Oficial del Registre Mercantil) publica les dades jurídiques i econòmiques de les societats i d'altres persones que s'hi inscriuen, de manera que puguin ser coneguts pels qui contracten amb elles; d'aquesta manera, es contribueix a la seguretat del tràfic jurídic mercantil.

Publica les dades en dues seccions:

  • La Secció Primera que s’anomena “Empresaris”
  • La Secció Segona que s’anomena “Anuncis i avisos legals”

Accedeix-hi

Guia d'ús

EUR-LEX Ofereix accés gratuït a la legislació de la Unió Europea i a altres documents de la institució, considerats de caràcter públic.

Conté prop de tres milions de documents des de l’any 1951 i s’actualitza diàriament.

Hi trobaràs:

  • Edicions diàries del DOUE (Diari Oficial de la Unió Europea) en línia.
  • Legislació de la Ue (tractats, directives, reglaments, decisions, legislació consolidada, etc.)
  • Documents preparatoris (propostes legislatives, informes, llibres verds i blancs, etc.)
  • Jurisprudència de la UE (sentències, autors, etc.)
  • Acords internacionals
  • Documents de la AELC (Associació Europea del Lliure Comerç)
  • Síntesi de la legislació de la UE (situen els actes jurídics en el seu context i els expliquen en un llenguatge senzill)
  • Altres documents públics

Es pot consultar en qualsevol de les 24 llengües oficial de la UE.

Accedeix-hi

Guia d'ús elaborada pel CRAI URV

Guia d'ús d'EUR-LEX

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons