Skip to main content

Guia de recursos d'Economia i Empresa

Mercats financers

Portal de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) organisme encarregat de la supervisió i inspecció dels mercats de valors espanyols i de l’activitat de tots els que hi intervenen.

També assessora el Govern i el Ministeri d’Economia en matèries relacionades amb el mercat de valors.

Rep un volum d’informació important de i sobre els intervinents en els mercats, gran part de la qual està continguda en els seus Registres Oficials i té caràcter públic: valors i societats emissores de valors, mercats de valors i intermediaris, institucions d’inversió col·lectiva.

Es poden consultar els comptes anuals i els informes d'auditoria que les societats emissores. 

Accedeix-hi

EIKON conté dades econòmiques i financeres d’empreses a nivell mundial. Disposa de sèries estadístiques de més de 50 anys a nivell internacional (OECD, Eurostat, el FMI, agències estadístiques nacionals, agències financeres i elaboració pròpia, etc.).

- Renda variable (informació de companyies, amb una selecció de dades de Worldscope)
- Renda fixa (inclou bons internacionals /eurobons)
- Fons d’inversió
- Índex de renda fixa i variable
- Indicadors macroeconòmics
- Tipus d’interès i Tipus de canvi
Commodities
- Futurs
- Opcions
- Estimacions de companyies de IBES

Permet exportar les dades a Excel, Word o Power Point.

Interessant per a:

1. Sèries temporals, per a preus i indicadors diferents d’instruments financers.

2. Presentacions gràfiques i anàlisi.

3. Cerca i creació d’informes.

Per accedir-hi és necessari usuari i contrasenya que cal demanar al CRAI Bellissens

Accedeix-hi amb la contrasenya

Guia d'ús

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons