Skip to main content

Guia de recursos d'Economia i Empresa

Dades estadístiques internacionals

Eurostat (Statistical Office of the European Communities) és l’oficina estadística de la Unió Europea. Recopila i analitza dades sobre els diferents instituts d’estadística europeus i promou l’harmonització dels mètodes estadístics dels estats membres.

També produeix dades macroeconòmiques que donen suport a les decisions del Banc Central Curopeu en política monetària i les dades regionals i classificació (NUTS) que orienten les polítiques estructurals de la Unió Europea.

Ofereix les dades estadístiques de manera gratuïta.

Accedeix-hi

Guia d'ús elaborada pel CRAI URV

Guia d'ús d'Eurostat

El Banc Central Europeu facilita estadístiques necessàries per dur a terme les funcions assignades al Sistema Europeu de Bancs Centrals.

S’ocupa principalment de les estadístiques monetàries i financeres, les estadístiques sobre reserves internacionals de l’Eurosistema i les estadístiques sobre tipus de canvi efectius nominals i reals de l’euro.

L’accés a les estadístiques es gratuït i poden descarregar-se a Statistical Data Warehouse.

Accedeix-hi

 

El Fons Monetari Internacional publica estadístiques des del 1948 de més de 200 països.

Inclou sèries temporals sobre préstecs, tipus de canvi, IPC, balanç de pagaments, índex de desenvolupament financer  i altres indicadors econòmics i financers globals i per països.

Accedeix-hi

Guia d'ús elaborada pel CRAI URV

Guia d'ús d'International Monetary Fund

NationMaster recopila dades estadístiques de sectors de diferents països obtingudes de diferents fonts com CIA World Factbook, Nacions Unides, Organització Mundial de la Salut, Banc Mundial, UNESCO, UNICEF i OECD  i dades financeres de tot el món.

Hi ha disponibles una gran varietat d’indicadors econòmics i demogràfics: béns de consum, agricultura, farmàcia, TIC, moneda, divisa, crims, economia, democràcia, educació, energia,  medi ambient, alimentació, geografia, salut, govern / política, immigració, indústria,  esports, terrorisme, estil de vida, etc.

Inclou gràfics i mapes de comparació entre països i es poden exportar.

Accedeix-hi

OECD Health Statistics. Dades estadístiques demogràfiques, econòmiques i socials relacionades amb els diferents sistemes sanitaris, economia de la salut, mercat farmacèutic, etc. dels països integrants de l'OCDE.

Inclosa al portal OECDiLibrary que dóna accés a diferents bases de dades estadístiques (només tenim accés a aquesta, tot i que hi ha alguns documents o dades que són gratuïts).  

Accedeix-hi

Guia d'ús elaborada pel CRAI URV

Guia d'ús d'OECD

STATISTA dona accés a més d’1 milió de dades estadístiques a nivell internacional sobre diferents temes: indústries, turisme, demografia, mercats, consumidors, tendències, etc.

La informació que ofereix prové de més de 18.000 fonts fiables.

Inclou dossiers temàtics, 20.000 informes de sectors, informes per països: dels Estats Units, Europa i la Xina, consumidors, tendències, etc

També ofereix dades de sectors de mercat de diferents països i enquestes sobre el comportament dels consumidors.

Facilita infografies, gràfics i taules dels temes més populars, per exemple: e-commerce, facebook, smartphones, google, etc. i permet descarregar-los en diferents formats: power point, Excel, PDF i PNG.

Accedeix-hi

Guia d'ús

World Development Indicators és un portal especialitzat en dades econòmiques principalment dels països en vies de desenvolupament.

Inclou la informació del World Development Indicator i del World Bank Atlas.

Conté dades sobre el deute extern i les finances dels països, 500 indicadors de sèries temporals, que cobreixen des de 1970 fins a l'actualitat.

Sis grans àrees: world view, població, medi ambient, economia, estats i mercats, global links. Estadístiques del desenvolupament mundial.

Accedeix-hi

Guia d'ús

Dades estadístiques catalanes

IDESCAT és el portal de dades estadístiques de Catalunya amb indicadors econòmics i socials: població (edat, sexe..), societat (qualitat de vida, benestar social...), territori, economia (mercat de treball...), medi ambient,  etc.

Les sèries també mostren les variacions interanuals i les dades comparatives amb Espanya.

La periodicitat és anual.

Accedeix-hi

Dades estadístiques espanyoles

Instituto Nacional de Estadística (INE) produeix informació estadística d’Espanya d’àmbits com l’economia, la societat, demografia, indústria, mercat laborals, serveis, medi ambient, etc.

Ofereix les estadístiques gratuïtament en diferents formats: taules de resultats, sèries temporals, notes de premsa, fitxers de microdades i publicacions divulgatives i especialitzades.

Accedeix-hi

DATACOMEX és una aplicació web que permet generar on-line informes del Comerç Exterior espanyol i europeu dels darrers anys (tributs, exportacions, importacions, gràfics…).

Dades mensuals des de 1995 del comerç declarat per països, mercaderies, fluxes, comunitats, transport i lliurament.

Els criteris de cerca permeten elaborar diferents tipus d'informes: històrics, comparatius i gràfics.

Accedeix-hi

Guia d'ús bàsica

Guia d'ús avançada

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons