Skip to main content

Guia de recursos d'Economia i Empresa

Dades de sectors

Alimarket proporciona nformació sobre els sectors: alimentació, evasos, non food, logística, hotels, restauració i construcció. També disposa d’informes i notícies relacionats amb aquests sectors. 

Dades estadístiques i informació de sectors espanyols. Disposa d’un cercador avançat.

Si vols accedir a tot el contingut subscrit, fes-ho a “Mi cuenta” i posa les Claus que hauràs de demanar a crai.bellissens@urv.cat

Accedeix-hi

Distribución y Consumo és una revista d’informació sobre sectors agroalimentaris, distribució i consum.

Consta de cinc números anuals i pots trobar articles a text complet.

Accedeix-hi

Business Source Premier recupera articles de revistes a text complet sobre economia i empresa, màrqueting, , sistemes d’informació de gestió, POM, comptabilitat, finances, recursos humans, negocis, etc).

També inclou:

  • informes d’investigació de mercat,
  • dades d’empreses (perfils i análisis SWOT (DAFO)
  • informes de sectors industrials
  • dades sobre països
  • estudis de casos (pocs)
  • imatges

Accedeix-hi

Guia d'ús elaborada pel CRAI URV

Guia d'ús de BSP

Amadeus conté informació econòmica i financera de més de 500.000 empreses europees públiques i privades entre Very Large, Large+ Listed Companies.

Very Large (molt grans):

Ingressos > = 100 milions d’ euros (140 milions USD)

Actiu Total > = 200 milions d’ euros ( 280 milions USD)

Empleats > = 1.000

Large (grans):

Ingressos > = 10 milions d’euros (14 milions de USD)

Actiu Total > = 20 milions d’euros ( 28 milions USD)

Empleats > = 150

Inclou classificació d’activitat ,ràtios, administradors, accionistes, forma jurídica, etc.

Imprescindible per a l’anàlisi financera, anàlisi sectorial i màrketing estratègic, per a la presa de decisions comercials, analitzar situació patrimonial de les empreses del sector, posicionar una empresa  respecte als seus competidors…

Inclou programari d'anàlisi financera per fer informes, comparar grups d'empreses, crear gràfics, etc. Els informes es poden imprimir o exportar a un full de càlcul.

Accedeix-hi

Guia d'ús elaborada pel CRAI URV

Guia d'ús d'Amadeus

SABI conté informació detallada d’empreses espanyoles.

Elaborada a partir del dipòsit de comptes al Registre Mercantil. No inclou els empresaris individuals.

Presenta informació general de l’empresa (localització, forma jurídica, administradors, accionistes, participades, núm. Treballadors, etc.), informació comptable: balanç, compte de pèrdues i guanys, etc.,

Imprescindible per a la investigació, anàlisi financera i màrketing estratègic, per a la presa de decisions comercials,  analitzar situació patrimonial de les empreses del sector, posicionar una empresa  respecte la competencia…

Permet cercar per diferents criteris, fer comparatives, fer anàlisis de segmentació, de grup, d’agregació, des distribució estadística, de concentració i regressió lineal.

Es poden crear informes predefinits o crear-ne de propis i les dades es poden exportar a un full de càlcul.

Accedeix-hi

Guia d'ús elaborada pel CRAI URV

Guia d'ús de SABI

STATISTA dona accés a més d’1 milió de dades estadístiques a nivell internacional sobre diferents temes: indústries, turisme, demografia, mercats, consumidors, tendències, etc.

La informació que ofereix prové de més de 18.000 fonts fiables.

Inclou dossiers temàtics, 20.000 informes de sectors, informes per països: dels Estats Units, Europa i la Xina, consumidors, tendències, etc

També ofereix dades de sectors de mercat de diferents països i enquestes sobre el comportament dels consumidors.

Facilita infografies, gràfics i taules dels temes més populars, per exemple: e-commerce, facebook, smartphones, google, etc. i permet descarregar-los en diferents formats: power point, Excel, PDF i PNG.

Accedeix-hi

Guia d'ús

FACTIVA conté text complet de premsa nacional i internacional i documents multimèdia (vídeos, àudio), imatges, etc. procedents de 640 agències (Reuters, Europa Oress, Dow Jones…), de 2.300 diaris (La Vanguardia, El País, El Economista, The Times…), revistes (Expansión, The Economist, Fortune, Newsweek…),10.000 llocs web, publicacions de la Unió Europea (Eur-Lex), etc.

inclou un apartat d’informació econòmica i financera d’empreses internacionals “Empresas/Mercados” des d’on es pot acceder als informes de les empreses.

Actualització diària.

Accedeix-hi

Guia d'ús

NationMaster recopila dades estadístiques de sectors de diferents països obtingudes de diferents fonts com CIA World Factbook, Nacions Unides, Organització Mundial de la Salut, Banc Mundial, UNESCO, UNICEF i OECD  i dades financeres de tot el món.

Hi ha disponibles una gran varietat d’indicadors econòmics i demogràfics: béns de consum, agricultura, farmàcia, TIC, moneda, divisa, crims, economia, democràcia, educació, energia,  medi ambient, alimentació, geografia, salut, govern / política, immigració, indústria,  esports, terrorisme, estil de vida, etc.

Inclou gràfics i mapes de comparació entre països i es poden exportar.

Accedeix-hi

DATACOMEX és una aplicació web que permet generar on-line informes del Comerç Exterior espanyol i europeu dels darrers anys (tributs, exportacions, importacions, gràfics…).

Dades mensuals des de 1995 del comerç declarat per països, mercaderies, fluxes, comunitats, transport i lliurament.

Els criteris de cerca permeten elaborar diferents tipus d'informes: històrics, comparatius i gràfics.

Accedeix-hi

Guia d'ús bàsica

Guia d'ús avançada

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons