Skip to main content

Guia de recursos d'Economia i Empresa

Dades d'empreses internacionals

Amadeus conté informació econòmica i financera de més de 500.000 empreses europees públiques i privades entre Very Large, Large+ Listed Companies.

Very Large (molt grans):

Ingressos > = 100 milions d’ euros (140 milions USD)

Actiu Total > = 200 milions d’ euros ( 280 milions USD)

Empleats > = 1.000

Large (grans):

Ingressos > = 10 milions d’euros (14 milions de USD)

Actiu Total > = 20 milions d’euros ( 28 milions USD)

Empleats > = 150

Inclou classificació d’activitat ,ràtios, administradors, accionistes, forma jurídica, etc.

Imprescindible per a l’anàlisi financera, anàlisi sectorial i màrketing estratègic, per a la presa de decisions comercials, analitzar situació patrimonial de les empreses del sector, posicionar una empresa  respecte als seus competidors…

Inclou programari d'anàlisi financera per fer informes, comparar grups d'empreses, crear gràfics, etc. Els informes es poden imprimir o exportar a un full de càlcul.

Accedeix-hi

Guia d'ús elaborada pel CRAI URV

Guia d'ús d'Amadeus

Business Source Premier recupera articles de revistes a text complet sobre economia i empresa, màrqueting, , sistemes d’informació de gestió, POM, comptabilitat, finances, recursos humans, negocis, etc).

També inclou:

  • informes d’investigació de mercat,
  • dades d’empreses (perfils i análisis SWOT (DAFO)
  • informes de sectors industrials
  • dades sobre països
  • estudis de casos (pocs)
  • imatges

Accedeix-hi

Guia d'ús elaborada pel CRAI URV

Guia d'ús de BSP

EIKON conté dades econòmiques i financeres d’empreses a nivell mundial. Disposa de sèries estadístiques de més de 50 anys a nivell internacional (OECD, Eurostat, el FMI, agències estadístiques nacionals, agències financeres i elaboració pròpia, etc.).

- Renda variable (informació de companyies, amb una selecció de dades de Worldscope)
- Renda fixa (inclou bons internacionals /eurobons)
- Fons d’inversió
- Índex de renda fixa i variable
- Indicadors macroeconòmics
- Tipus d’interès i Tipus de canvi
Commodities
- Futurs
- Opcions
- Estimacions de companyies de IBES

Permet exportar les dades a Excel, Word o Power Point.

Interessant per a:

1. Sèries temporals, per a preus i indicadors diferents d’instruments financers.

2. Presentacions gràfiques i anàlisi.

3. Cerca i creació d’informes.

Per accedir-hi és necessari usuari i contrasenya que cal demanar al CRAI Bellissens

Accedeix-hi amb la contrasenya

Guia d'ús

 

FACTIVA conté text complet de premsa nacional i internacional i documents multimèdia (vídeos, àudio), imatges, etc. procedents de 640 agències (Reuters, Europa Oress, Dow Jones…), de 2.300 diaris (La Vanguardia, El País, El Economista, The Times…), revistes (Expansión, The Economist, Fortune, Newsweek…),10.000 llocs web, publicacions de la Unió Europea (Eur-Lex), etc.

inclou un apartat d’informació econòmica i financera d’empreses internacionals “Empresas/Mercados” des d’on es pot acceder als informes de les empreses.

Actualització diària.

Accedeix-hi

Guia d'ús

Dades d'empreses espanyoles

SABI conté informació detallada d’empreses espanyoles.

Elaborada a partir del dipòsit de comptes al Registre Mercantil. No inclou els empresaris individuals.

Presenta informació general de l’empresa (localització, forma jurídica, administradors, accionistes, participades, núm. Treballadors, etc.), informació comptable: balanç, compte de pèrdues i guanys, etc.,

Imprescindible per a la investigació, anàlisi financera i màrketing estratègic, per a la presa de decisions comercials,  analitzar situació patrimonial de les empreses del sector, posicionar una empresa  respecte la competencia…

Permet cercar per diferents criteris, fer comparatives, fer anàlisis de segmentació, de grup, d’agregació, des distribució estadística, de concentració i regressió lineal.

Es poden crear informes predefinits o crear-ne de propis i les dades es poden exportar a un full de càlcul.

Accedeix-hi

Guia d'ús elaborada pel CRAI URV

Guia d'ús de SABI

Portal de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) organisme encarregat de la supervisió i inspecció dels mercats de valors espanyols i de l’activitat de tots els que hi intervenen.

També assessora el Govern i el Ministeri d’Economia en matèries relacionades amb el mercat de valors.

Rep un volum d’informació important de i sobre els intervinents en els mercats, gran part de la qual està continguda en els seus Registres Oficials i té caràcter públic: valors i societats emissores de valors, mercats de valors i intermediaris, institucions d’inversió col·lectiva.

Es poden consultar els comptes anuals i els informes d'auditoria que les societats emissores. 

Accedeix-hi

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons