Skip to Main Content

EURLEX

EURLEX

EUR-LEX  

 

Base de dades que ofereix accés gratuït a la legislació de la Unió Europea i a altres documents de la Institució, considerats de caràcter públic.

Contingut:  prop de tres milions de documents des de l’any 1951

Actualització diària.

Hi trobareu:

  •  Edicions diàries del DOUE (Diari Oficial de la Unió Europea) en línia
  •  Legislació de la UE (tractats, directives, reglaments, decisions, legislació consolidada, etc.)
  •  Documents preparatori (propostes legislatives, informes, llibres verds i blancs, etc.)
  •  Jurisprudència de la UE (sentències, autos, etc.)
  •  Acords internacionals
  •  Document de la AELC (Associació Europea del Lliure Comerç)
  •  Síntesi de la legislació de la UE (situen els actes jurídics en el seu context i els expliquen en un llenguatge senzill).
  •  Altres documents públics

Es pot consultar en qualsevol de les 24 llengües oficials de la UE.

Per canviar d’idioma, utilitzeu la barra de selecció que es troba a la part superior de la pàgina principal.

 

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons