Skip to Main Content

Indicadors bibliomètrics de la producció científica

Avaluació de la producció científica

 

Malgrat la dificultat que entranya avaluar de manera absoluta la qualitat de les publicacions científiques, existeixen una sèrie d'indicadors bibliomètrics quantitatius que permeten valorar-la de manera relativa.  Aquests indicadors estandarditzats i d'abast internacional mesuren la visibilitat i l'impacte que els investigadors i les seves publicacions tenen en la comunitat científica.

Les agències d’avaluació universitària i les entitats finançadores de projectes de recerca els contemplen en els seus processos d’acreditació i avaluació.

La major part d’aquests indicadors es calculen tenint en compte les cites rebudes i altres paràmetres de qualitat de les revistes o les editorials en què s’han publicat els treballs i només tenen sentit si s’analitzen en el context de cada disciplina i en comparació amb altres indicis.

En aquesta guia trobareu els principals indicadors bibliomètrics de qualitat dels autors, els llibres i les revistes, així com les fonts d’informació on es consulten.

 

                                 Visibilitat                           

                                    Impacte

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons