Skip to Main Content

Gestió de dades de recerca: Introducció

S’entén per gestió de dades:

  • El procés per gestionar i difondre conjunts de dades que compleixen amb els requeriments acadèmics, legals i ètics.
  • El concepte que engloba les següents tasques: recopilar, organitzar, documentar, emmagatzemar i preservar les dades utilitzades en un projecte de recerca.
  • La planificació que es realitza en els primers estadis de la recerca per implementar al llarg del cicle de vida de les dades de recerca.

Dades de recerca:

Són l’evidència que fonamenta la resposta a la pregunta plantejada en la recerca. Les dades de recerca han de poder utilitzar-se per validar els resultats.

Les dades de recerca són, en definitiva, tot el material registrat durant el procés de recerca, reconegut per la comunitat científica i que serveix per certificar-ne els resultats i facilitar-ne la reproductibilitat.

Les dades poden ser:

  • Informació quantitativa o afirmacions qualitatives recollides pels investigadors en el transcurs del seu treball mitjançant experimentació, observació, modelització, entrevista o informació derivada de proves existents.
  • Primàries (crues) o derivades de dades primàries per a posteriors anàlisis o interpretació.

Documentació de suport a la gestió de dades de recerca

El CRAI de la URV, en el marc del CSUC, ha col·laborat en el desenvolupament de les següents guies i conjunt de bones pràctiques per la gestió de dades de recerca:

Altres documents de recomanacions:

  • Document del projecte MareData per a la gestió de dades de recerca adreçades a investigadors: català, castellà i anglès

Infografia: El cicle de les dades científiques: català, castellà

Formació CRAI URV

Repositori URV

Contacte

Per a qualsevol consulta, adreceu-vos a:
   sgpcplus@urv.cat

Segueix-nos a les xarxes socials!

         

Eines

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons