Skip to Main Content

Suport a acreditacions i sexennis: Acreditacions i Sexennis

Avaluació i acreditació de la recerca

          

Les agències d'avaluació universitària i les entitats finançadores de projectes porten a terme processos d'acreditació i avaluació de la recerca.

Espanya l'organisme encarregat de les acreditacions del professorat és L'ANECA. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, que té com a objectiu contribuir a la millora de la qualitat del sistema d'educació superior mitjançant l'avaluació, certificació i acreditació d'ensenyaments, professorat i institucions.

Catalunya l'instrument per a la promoció i l'avaluació de la qualitat del sistema universitari català és l'AQU. Aquest organisme té com a finalitat l'avaluació, l'acreditació i la certificació de la qualitat en l'àmbit de les universitats i dels centres d'ensenyament superior de Catalunya (ensenyaments, professorat, centres i serveis).

En aquesta guia hi trobareu informació dels requeriments de l'ANECA i de l'AQU quant als indicadors bibliomètrics de les publicacions de les diferents àrees de coneixement en el reconeixement  de les acreditacions i dels trams de recerca (Sexennis).

Organismes reguladors

L'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)  és un organisme autònom, adscrit al Ministerio de Universidades, que té per objectiu contribuir a la millora de la qualitat del sistema d’educació superior mitjançant l’avaluació, certificació i acreditació dels ensenyaments, el professorat i les institucions.

 

L'ANECA disposa dels següents programes per l'avaluació del professorat:


 

El Programa de Evaluación del Profesorado (PEP) avalua les activitats docents i investigadores i la formació acadèmica dels sol·licitants per a l'accés a les figures de professor universitari contractat (professor contractat doctor, professor ajudant doctor i professor d'universitat privada).

En aquest enllaç trobareu documentació d'ajuda.

Podeu adreçar les vostres consultes sobre aquest programa a: ayuda.solicitante@aneca.es


 

El Programa ACADEMIA duu a terme els processos d'avaluació curricular per a l'obtenció de l'acreditació per a l'accés als cossos docents universitaris de Professor Titular d'Universitat i Catedràtic d'Universitat.

En aquest enllaç trobareu documentació d'ajuda.

Podeu adreçar les vostres consultes sobre aquest programa a: ayuda.acreditacion@aneca.es

 


El programa Sexennios evalua l'activitat investigadora del professorat universitari i del personal de les escales científiques dels organismes públics de recerca de l'Administració General de l'Estat, a fi que els sigui reconegut un complement de productivitat (sexenni). Així mateix, el personal funcionari dels cossos docents universitaris podrà sol·licitar la convalidació de les avaluacions positives d'aquells trams d'activitat investigadora que li haguessin estat reconeguts abans d'haver accedit a la funció pública.

Podeu adreçar les vostres consultes sobre aquest programa
a: ayuda.acreditacion@aneca.es

Des de l'any 2006 l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) acredita i avalua els mèrits individuals de docència, recerca i gestió del personal docent i investigador, funcionari i contratat de les universitats catalanes.

 

                                                                                                       Trobareu tota la informació en el següent enllaç.

                                                                                                       Per dubtes us podeu adreçar a  AQU Contacta'ns   

        

Indicadors d'avaluació de l'impacte de les publicacions

Taules de mitjana de citacions rebudes per categoria temàtica

Clarivate posa a disposició dels investigadors i els centres les taules de cites mundials per categoria temàtica, extretes de les bases de dades Web of Science. (act. 11/10/2023)
 

Articles i revisions 
 

Aquesta taula inclou les mitjanes de citacions que han rebut articles i revisions en una determinada categoria WOS segons l'any de publicació. Us pot ser d'ajut per a contextualitzar les citacions que han rebut els vostres treballs.

 


Articles, revisions i actes de congressos

 

Aquesta taula inclou les mitjanes de citacions que han rebut articles, revisions i actes de congressos en una determinada categoria WOS segons l'any de publicació.  Us pot ser d'ajut per a contextualitzar les citacions que han rebut els vostres treballs.

Elsevier posa a disposició dels investigadors i els centres les taules de cites mundials per categoria temàtica, extretes de les bases de dades Scopus (act. 11/10/2023)

 

Articles i revisions

 

Aquesta taula inclou les mitjanes de citacions que han rebut articles i revisions en una determinada categoria SCOPUS segons l'any de publicació.  Us pot ser d'ajut per a contextualitzar les citacions que han rebut els vostres treballs.


Articles, revisions i actes de congressos

 

Aquesta taula inclou les mitjanes de citacions que han rebut articles, revisions i congressos en una determinada categoria SCOPUS segons l'any de publicació.  Us pot ser d'ajut per a contextualitzar les citacions que han rebut els vostres treballs.

Ajuda

Nous criteris d'avaluació de la producció científica per a l'acreditació i l'obtenció de sexennis. La bibliometria narrativa (19 de gener de 2024)

Formació CRAI URV

Segueix-nos a les xarxes socials!

         

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons