Skip to Main Content

Suport al TFG i al TFM

Com escullo el tema del treball?

L'elecció del tema del treball és un punt crític. Per això cal dedicar-hi un temps de reflexió. Et proposem quatre passos bàsics:

1. Fes una primera tria general del tema

2. Acota el tema

3. Defineix les preguntes d'investigació

4. Redueix el tema a una única frase

undefined

1. Tria general del tema

Fes una primera tria general del tema. Pots tenir en compte criteris com:

-Domini o coneixement previ

-Interès per aprofundir-hi

-Novetat

-Vigència/actualitat

-Accés a la informació

2. Acota el tema

Un cop elegit el tema en termes generals i sense limitacions, cal acotar-lo. Per fer-ho, tingues sempre present el temps de què disposes per fer el treball, la llargada que ha de tenir, l'accés a la informació, etc. 

Per concretar el tema pots utilitzar criteris com:

  • Cronològics: estableix un període de temps (exemple: dècada del 1990)
  • Geogràfics: defineix un marc territorial (exemple: comarca del Tarragonès)
  • Poblacionals: tria grups poblacionals en funció de variables com el sexe, l'edat, etc. (exemple: més grans de 65 anys)
  • D'especialització: concreta la matèria (exemple: zooarqueologia > Homo neanderthalensis > dents)


                                          undefined

 Et pot ajudar a acotar el tema la tècnica de respondre preguntes amb què, a qui, on, quan, com o per a què.

3. Defineix les preguntes d'investigació

Un cop definit el tema, pensa alguna o algunes preguntes concretes a les quals el treball ha de donar resposta. Són les preguntes d'investigació, essencials per al desenvolupament de la metodologia i la recerca. Recorda que han de ser:

-Concretes: específiques per al teu treball (no recorris a generalitats)

-Clares: comprensibles (que no generin ambigüitats en les respostes)

-Rellevants: que despertin interès, que siguin útils, que siguin exclusives i aportin novetat

4. Redueix el tema a una única frase

Intenta reduir el tema a una única frase resum. T'ajudarà a reformular, a organitzar les idees i a tenir ben clar quin és el tema del treball. 

Exemples:

-Fisioteràpia en gent gran de l'àrea sanitària del Camp de Tarragona que han patit una fractura de fèmur entre el 2010-2020.

-Quins usos fan actualment els joves catalans del aparells de telefonia mòbil i quina repercussió tenen en l'educació?

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons