Skip to Main Content

1. Guia de recursos de Ciències Jurídiques

Bases de dades de l'àmbit temàtic

El Col•legi de Notaris de Catalunya us ofereix accés directe als fons digitalitzats de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona a través d’Aurora. Per gaudir de les funcionalitats d'Aurora (llibreta de notes, comentaris, descàrrega d'imatges), cal que us registreu a la zona d'usuaris.

 

Advertim que només es poden utilitzar aquestes imatges amb finalitats d’investigació, docents i no comercials, sempre i quan se citi la font i no se’n faci cap modificació. Per a qualsevol altre ús, cal l’autorització expressa del Col•legi de Notaris de Catalunya.

Accedeix-hi

Aranzadi és una base de dades jurídica espanyola que inclou: legislació, jurisprudència, bibliografia, projectes de llei, convenis col·lectius, ajuts i subvencions, formularis i diccionari jurídic.

L’apartat de Legislació conté les disposicions estatals, autonòmiques a partir de 1978 i comunitàries (legislació europea des del 1952)

L’apartat de Jurisprudència conté totes les sentències del Tribunal Constitucional; la jurisprudència del Tribunal Suprem a partir de l’any 1992 i una àmplia selecció dels anys anteriors; selecció de la jurisprudència dels Tribunals Superiors de Justícia, Audiències Provincials i Audiència Nacional i igualment del Tribunal Europeu dels Drets Humans i del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees.

L’apartat de Bibliografia conté articles a text complet i referències bibliogràfiques.

Accedeix-hi

Guia d'ús elaborada pel CRAI URV

Eur-Lex és una base de dades que recull legislació, jurisprudència, treballs preparatoris, preguntes parlamentàries i altres documents d'interès públic de la Unió Europea

Accedeix-hi

HeinOnline és un servei d'accés al text complet de nombroses revistes de dret dels Estats Units d'Amèrica, especialment del seu fons històric. A més, està en procés la incorporació de documents governamentals (actualment hi ha el "Federal Register" de 1962 a 1980).

Accedeix-hi

Guia d'ús elaborada pel CRAI URV

Totes les Guies a HeinOnline LibGuides 

IUSTEL és un portal de divulgació jurídica que inclou materials docents amb lliçons elaborades per especialistes en les diferents branques del dret.

Conté legislació, jurisprudència de diferents tribunals d'àmbit estatal, notícies relacionades amb el món jurídic, revistes‐e de dret general a text complet, base de coneixement jurídic (comprèn un conjunt de gairebé 2.000 exposicions sistemàtiques), bibliografia jurídica, Diario del Derecho i El Cronista a text complet, enllaços a recursos jurídics i llibres editats en paper.

Accedeix-hi 

Guia d'ús elaborada pel CRAI URV

Vlex és una base de dades, a text complet, d’àmbit jurídic (autonòmic, estatal i comunitari).

Inclou jurisprudència (tribunals d’Espanya, Unió Europea i altres països), legislació (codis i

normes refoses espanyoles i estrangeres; butlletins oficials: estatals, autonòmics, europeus i de diferents països), contractes i formularis, llibres i revistes, convenis col∙lectius i notícies.

Accedeix-hi

Guia d'ús elaborada pel CRAI URV

Climate Change Laws of the World i Climate Change Litigation of the World estan basades en més d'una dècada de recopilació de dades per part de l'Institut de Recerca Grantham i el Centre Sabin en la Facultat de Dret de Columbia.

Climate Change Laws of the World disposa de la legislació i les polítiques de canvi climàtic a nivell nacional i a nivell mundial. La base de dades cobreix lleis climàtiques i relacionades amb el clima, així com lleis i polítiques que promouen transicions baixes en carboni, cosa que reflecteix la rellevància de la política climàtica en àrees que inclouen energia, transport, ús de la terra i resiliència climàtica.

Climate Change Laws of the World comprèn la legislació i les polítiques de canvi climàtic en l'àmbit nacional i en l'àmbit mundial.

Els usuaris poden descarregar, guardar o distribuir els resultats electrònicament o en qualsevol altre format.

Accedeix-hi

 

Climate Change Litigation Databases proporciona dues bases de dades de jurisprudència sobre el canvi climàtic. La base de dades global inclou tots els casos excepte els dels EUA mentre que l’altre es especifica dels EUA. Son dues bases de dades interactives i de cerca que s’actualitzen mensualment i que inclouen una gran quantitat de casos classificats en diferents categories.

Accedeix-hi

Derecho animal és una base de dades de dret animal. Ofereix informació exhaustiva sobre legislació i jurisprudència animal

Accedeix-hi

GreenFile és una base de dades que conté informació sobre l'impacte, tant positiu com negatiu, de l'ésser humà en el medi ambient i temes relacionats: escalfament global, pol·lució, energies renovables, reciclatge, etc. També relaciona el medi ambient amb disciplines com l'agricultura, l'educació, el dret, la salut i la tecnologia. Inclou més de 600 títols(alguns a text complet) incloent des del primer número fins a lactualitat i conté més de 295.000 registres, més de 4.600 dels quals són a text complet.

Accedeix-hi

Legislacio ambiental del Gencat es una base de dades de legislació ambiental publicada al DOGC, al BOE i al DOUE. Número d’usuaris il·limitat.

Accedeix-hi

 

The World Environment Library va ser desenvolupada el desembre de 1999 per GTZ i el Projecte de biblioteques humanitàries (ara anomenada Human Info ONG). Conté 400 publicacions (45.000 pàgines) d’idees i solucions en els camps de l’agricultura, la biodiversitat, el canvi climàtic, l’avaluació d’impacte ambiental, l’energia, la salut, els recursos naturals, la política, el desenvolupament sostenible, la gestió de residus i l’aigua.

Accedeix-hi

Bases de dades multidisciplinàries

Crossref Open Citation Index (COCI) és el primer índex de cites obertes, en el qual s'ha aplicat el concepte de cites com a entitats de dades de primera classe per a indexar els continguts d'una de les principals bases de dades obertes d'informació de cites acadèmiques, Crossref.

Accedeix-hi

Dialnet Plus. Base de dades dels àmbits de les Ciències Humanes, Jurídiques i Socials.

I trobareu articles de revista, llibres i articles de llibres col·lectius, actes de congressos, tesis doctorals, ressenyes d'altres publicacions. També actua de  servei d'alertes bibliogràfiques que difon, d'una manera actualitzada, els continguts de les revistes científiques que disposa.

Accedeix-hi 

Guia d'ús elaborada pel CRAI URV

Dimensions recull més de 900 milions de cites acadèmiques disponibles gratuïtament i ofereix més de 9 milions d’articles en accés obert. És un producte de col·laboració entre sis empreses de Digital Science(Altmetric, Digital Science Consultancy, Figshare, Readcube, Symplectic y ÜberResearch) i més de 100 investigadors  universitats amb l’objectiu de fer la investigació més accesible

Accedeix-hi

Google Scholar és un cercador especialitzat que permet localitzar de documents acadèmics i científics, ja siguin articles, tesis, llibres, actes de congressos, informes, patents, etc.

Accedeix-hi

Información y Documentación de la Ciencia en España (ÍnDICEs-CSIC) és un recurs bibliogràfic multidisciplinari que recopila i difon principalment articles de recerca publicats en revistes científiques espanyoles. Inclou l’antiga base de dades ISOC del CSIC que recollia el fons d’humanitats i ciències socials.

Accedeix-hi 

Guia d'ús elaborada pel CRAI URV

Internet Archive és un índex de cerca de text complet  que inclou més de 25 milions d'articles de recerca i altres documents acadèmics. La col·lecció abasta des de còpies digitalitzades de revistes del segle XVIII fins a les últimes actes de conferències d'accés obert i preimpressions rastrejades des de la World Wide Web.

Accedeix-hi

MyNews és una hemeroteca digital de la premsa impresa amb més de 1493 diaris i mitjans integrats i actualitzats diàriament des de l’any 1996, tant internacionals, nacionals com locals.

Disposa d'un cercador de notícies, on es pot realitzar cerques senzilles o sofisticades equacions booleanes per a trobar les notícies que interessin més. Permet accedir al text complet i la peça de maquetació original de l'editor en format PDF.

És una base de dades de cerca de notícies no de descàrrega de la publicació/diari sencer. En cas de necessitar descarregar publicació sencera poseu-vos en contacte amb els editors per fer ús de la seva pròpia hemeroteca.

Accedexi-hi

Scopus és una base de dades multidisciplinària que recull referències bibliogràfiques, resums o el text complet de publicacions de reconegut prestigi a nivell internacional. Facilita les cites que rep un article, indicadors d’impacte, índex h, quartils, etc. 

Accedeix-hi

Guia d'ús elaborada pel CRAI URV

Web of Science és una base de dades multidisciplinària que recull referències bibliogràfiques, resums o text complet de publicacions de reconegut prestigi a nivell internacional. Proporciona eines d’anàlisi per valorar la qualitat de les publicacions: cites, índex h, etc. Inclou tres bases de dades per àrees: Science Citation Index, Social Science Citation Index i Arts & Humanities Citation Index.

Accedeix-hi 

Guia d'ús elaborada pel CRAI URV

Com trobar legislació i jurisprudència

Recull d’enllaços web de pàgines Diaris oficials, Textos jurídics bàsics, Tractats internacionas, Legislació històrica, Dictamens, Acords de Govern, Projectes i Proposicions de llei, Convenis Col·lectius; Tribunal Constitucional, i Jurisprudència Internacional

Accedeix-hi

Com cercar bases de dades

  1. Introduïu a la caixa de cerca el nom de la base de dades que us interessi
  2. Limiteu els resultats pel menú de l’esquerra per Tipus de recurs: "Bases de dades"
  3. Cliqueu a l'enllaç Disponible en línia de la base de dades que us interessa

 

4. A la pantalla següent, cliqueu el botóper accedir al recurs (us portarà a la base de dades escollida, des d'on podreu començar a fer-hi cerques)

 

Vídeo tutorial: Accedir a bases de dades

1. Introduïu a la caixa de cerca del Cercador, la matèria sobre la qual vulgueu buscar bases de dades

2. Filtreu al menú de l'esquerra per Tipus de Recurs: "Bases de dades"

3. Cliqueu a l'enllaç Disponible en línia de la base de dades que us interessi

 

 4. A la pantalla següent, cliqueu el botó  a l'apartat Veure en línia, per a poder accedir al recurs (us portarà a la base de dades escollida, des d'on podreu començar a fer-hi cerques)

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons