Skip to Main Content

1. Guia de recursos de Ciències Jurídiques

Revistes electròniques de l'àmbit temàtic

Aranzadi és una base de dades jurídica espanyola que inclou: legislació, jurisprudència, bibliografia, projectes de llei, convenis col·lectius, ajuts i subvencions, formularis i diccionari jurídic.

L’apartat de Legislació conté les disposicions estatals, autonòmiques a partir de 1978 i comunitàries (legislació europea des del 1952)

L’apartat de Jurisprudència conté totes les sentències del Tribunal Constitucional; la jurisprudència del Tribunal Suprem a partir de l’any 1992 i una àmplia selecció dels anys anteriors; selecció de la jurisprudència dels Tribunals Superiors de Justícia, Audiències Provincials i Audiència Nacional i igualment del Tribunal Europeu dels Drets Humans i del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees.

L’apartat de Bibliografia conté articles a text complet i referències bibliogràfiques.

Accedeix-hi

Guia d'ús elaborada pel CRAI URV

GAZETA, és una col·lecció històrica amb els diaris oficials antecessors de l'actual BOE des de 1661 fins a 1959: a través d'un calendari es pot consultar qualsevol de les més de 60.000 gasetes que conté l'hemeroteca, així com un important número dels seus annexos i suplements.

Accedeix-hi

Iustel és un portal de divulgació jurídica que inclou materials docents amb lliçons elaborades per especialistes en les diferents branques del dret.

Conté legislació, jurisprudència de diferents tribunals d'àmbit estatal, notícies relacionades amb el món jurídic, revistes‐e de dret general a text complet, base de coneixement jurídic (comprèn un conjunt de gairebé 2.000 exposicions sistemàtiques), bibliografia jurídica, Diario del Derecho i El Cronista a text complet, enllaços a recursos jurídics i llibres editats en paper.

Accedeix-hi

Guia d'ús elaborada pel CRAI URV

REJIE és una revista que conté reflexions a l'entorn de l'activitat docent de ciències jurídiques, ja sigui amb treballs d'investigació, com en propostes d'innovació educativa. Es tracta especialment de contribuir a la implantació i desenvolupament de l'EEES des de la investigació, i l'experiència practica del professorat exposant el coneixement general de forma fàcil i accessible. 

Accedeix-hi

Smarteca és la biblioteca digital de Wolters Kluwer. Recull tot el catàleg de Wolters Kluwer: llibres, anuaris, obres actualitzables i revistes professionals (Sellos LA LEY, CISS, EL CONSULTOR, BOSCH), Kluwer Law lnternational i altres editors.

Accedeix-hi

Thomson Reuters ProView és una base de dades de llibres i revistes. Proview és una plataforma de lectura que ofereix llibres digitals (manuals i codis) i publicacions periòdiques de les editorials Aranzadi, Civitas i Lexnova. Permet consultar i treballar sobre la versió digital de les obres, afegint diverses funcionalitats més enllà de la simple visualització.

Accedeix-hi

VLEX és una base de dades, a text complet, d’àmbit jurídic (autonòmic, estatal i comunitari). Inclou jurisprudència (tribunals d’Espanya, Unió Europea i altres països), legislació (codis i normes refoses espanyoles i estrangeres; butlletins oficials: estatals, autonòmics, europeus i de diferents països), contractes i formularis, llibres i revistes, convenis col∙lectius i notícies.

Aquesta base de dades també inclou títols de revista de l’àmbit jurídic.

Accedeix-hi 

Guia d'ús elaborada pel CRAI URV

Revistes electròniques multidisciplinàries

DOAJ és un directori en línia curat per la comunitat que indexa i proporciona accés a revistes d’alta qualitat, d’accés obert, revisades per pares. DOAJ és independent. Tots els serveis DOAJ són gratuïts, inclosa la seva indexació en DOAJ. Totes les dades estan disponibles lliurement. DOAJ gestiona un programa d’educació i divulgació a tot el món.

Accedeix-hi 

Oxford Journals Online ofereix accés al text complet de més de 300 revistes acadèmiques i d’investigació editades per Oxford University Press.

Accedeix-hi 

REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento científico). Conté 3.700 títols de revistes, que suposa 1.400.000 articles aproximadament de fons consultable. Aquesta plataforma pretén agregar contingut científic i acadèmic en format electrònic produït en l'àmbit iberoamericà.

 

L'àmbit de ciències socials i humanitats hi comptabilitza 5.403 al distribuir-los per àrees  i 59 títols d'infermeria.

 

Accedeix-hi

Sage Journals. Servei d'accés al text complet d'unes 390 revistes electròniques publicades per Sage. L'abast temàtic és multidisciplinar i d'àmbit anglosaxó. Conté principalment revistes de l'àrea de les ciències socials, de les humanitats i la STM (ciència,  medicina i tecnologia). 

Accedeix-hi

Science Direct és la plataforma des d’on accedir al contingut subscrit i comprat a Elsevier. Inclou 4.200 títols de revista

Accedeix-hi 

SpringerLink e-revistes és una Plataforma que ofereix accés a les revistes electròniques subscrites a Springer, de medicina i salut pública, ciències de la vida, enginyeria, matemàtiques i física, economia, ciències socials, educació i psicologia.

Accedeix-hi

Taylor & Francis. Text complet de les revistes editades per Taylor & Francis. Inclou també les editorials Routledge, Psychology Press, Informa Healthcare i Informaworld

Accés només als anys 2008 al 2011

Accedeix-hi

Articles de revista de divulgació i entreteniment: PressReader

Pressreader conté més de 7.000 diaris i revistes de més de 120 països i en més de 60 idiomes des d’una plataforma amigable i intuïtiva.

Accedeix-hi

Com cercar revistes i articles electrònics

  1. Introduïu el terme o termes que us interessin a la caixa del Cercador
  2. Limiteu els resultats al menú de l’esquerra per Tipus de recurs: "Revistes" i per Disponibilitat: "Disponible en línia"
  3. Cliqueu a l'enllaç Disponible en línia de la revista que us interessi

4. A la pantalla següent, a l'apartat Veure en línia, podreu veure des de quin número/volum/any hi tenim accés.

5. Cliqueu el botó per accedir-hi

 

Avís: En algunes revistes haureu d’escollir l’accés entre diferents opcions, segons l’any i el volum o número que us interessi:

 

  1. Introduïu el terme o termes que us interessin a la caixa del Cercador.

Consells:

  • Podeu utilitzar les cometes per a expressions o frases exactes: “psicologia infantil”
  • Si trobeu pocs resultats, utilitzeu els termes de cerca en anglès: "child psychology"

  1. Limiteu els resultats al menú de l’esquerra  per Tipus de recurs: "Articles" i per Disponibilitat: "Disponible en línia" 
  2. Cliqueu a l'enllaç Disponible en línia de l'article que us interessi

4. A la pàgina següent, cliqueu el botó dins l'apartat Veure en línia per accedir al document i visualitzar-lo.

Vídeo tutorial: Com buscar articles electrònics a través del Cercador

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons