Skip to Main Content

Identitat digital dels investigadors i les institucions

Què és?

 

El 18 d'agost Publons va deixar d'existir i tots els perfils públics dels investigadors a aquesta plataforma han passat a formar part de la Web of Science automàticament.

Estem treballant per actualitzar els continguts d'aquest apartat de la guia.

 

Publons neix com una plataforma web gratuïta amb la voluntat d'incloure i reconèixer la feina de revisió dels investigadors en els processos de publicació a les revistes científiques.

L'any 2019 el ResearcherID de la Web of Science es fusiona amb Publons (ambdós de Clarivate) i els perfils dels autors passen a gestionar-se des de Publons, permetent als investigadors administrar el seu propi perfil: publicacions, cites i activitat de revisió per parells des d'un únic lloc.

Com crear un perfil?

Des de Publons cliqueu a Register i ompliu els camps amb les vostres dades.

 

 

   És important que us creeu el compte a Publons

amb les mateixes contrasenyes que utilitzeu a la WoS !

 

 

  Si no teniu compte a la WoS,  és convenient que us en creeu un abans,

i després,  us el creeu a Publons emprant les mateixes contrasenyes !

 

 

Quina informació inclou?

Com gestionar el vostre perfil?

Un cop creat el perfil a Publons podreu incloure la informació que vulgueu al vostre perfil, des del Private Dashboard

 

A l'esquerra del vostre Dashboard trobareu un menú des d'on gestionar cadascun dels diferents apartats

Pel que fa a la informació personal del perfil:

 

                          Incloeu la Universitat Rovira i Virgili com a filiació principal !

Connexió del perfil Publons amb l'ORCID

Des del Private Dashboard, aneu a Settings > Accounts.

Des de l'apartat Connected accounts podreu vincular el vostre perfil de Publons amb ORCID, Linkedin, etc.

 

 

Us demanarà les vostres contrasenyes d'ORCID i haureu d'atorgar els permisos de vinculació.

Aneu a la pàgina de Publications i Cliqueu Import Publications

i cliqueu a "Sync with ORCID"

Ara el vostre ORCID apareixerà al vostre perfil de Publons.

 

Com importar publicacions?

Es poden incloure publicacions procedents de la Web of Science de tres formes

1 - Demanant a Publons que cerqui automàticament les seves publicacions a WoS. Si en troba, caldrà seleccionar les que siguin seves i incorporar-les al seu perfil de Publons


2 - Buscant directament a WoS i exportant-les a Publons. Seguirem aquests passos

-Fem la cerca a la Web of Science

-Seleccionem les nostres publicacions

-Anem a "exportar"

-Cliquem a "Reclamación en Publons"

undefined

Caldrà confirmar que les publicacions són seves i clicar "Begin import". D'aquesta manera es transferiran les publicacions seleccionades al seu perfil de Publons.

3 -  Des de les entrades d'autors de la Web of Science

WoS crea uns registres d'autors automàticament. Cal que l'investigador entri periòdicament a la WoS i reclami les possibles variants que es generin per vincular-los al seu compte de Publons. Un cop feta l'associació podrà gestionar el seu perfil des de Publons. Qualsevol canvi que feu a Publons quedarà reflectit al registre d'autor de la Web of Science.

                            El correu electrònic del nostre usuari de la base de dades WoS ha de ser                                             el mateix del del nostre perfil de Publons !


Caldrà seguir un d'aquests tres passos cada vegada que la WoS indexi una nova publicació vostra.

 

Des de Publications, cliquem a Import publications i seleccionem import by identifier.

 

 

Des de Publicacions, cliquem a Import Publications i seleccionem Import by file Upload (RIS, BibTex or CSV).

 

Com exportar publicacions al vostre ORCID?

Per exportar les vostres publicacions i revisions de Publons al vostre ORCID cal que atorgueu un permís a Publons.

Aneu a Settings > Permissions

 

undefined

 

Només podreu exportar aquelles publicacions que:

-No hagin estat importades prèviament des d'ORCID

-No hàgiu exportat abans a ORCID des de Publons

-Tinguin un DOI o un identificador de la Web of Science
           

Per iniciar l'exportació premeu "Export publications to ORCID now".

A partir del moment en què atorgueu els permisos corresponents,  si esborreu una publicació o revisió a Publons, s'esborrarà a ORCID.      

Mètriques de les publicacions

Dins l'apartat Metrics de Publons trobem les mètriques que ens proporciona la Web of Science, amb càlculs de la Core Collection / Col·lecció Principal

1. Nombre de publicacions

2. Nombre de citacions rebudes

3. H-Index

4. Mitjana de citacions per ítems

5. Mitjana de citacions per any

Si no voleu que aquesta informació sigui pública, ho podeu indicar des de l'apartat Settings > Profile

 

 

Revisions per parells

Publons permet incloure al perfil dels investigadors la seva tasca com a revisors per parells. D'aquesta manera aquesta feina, que fins ara era poc reconeguda, es pot agregar fàcilment al CV dels investigadors.

 

COM FER QUE PUBLONS AFEGEIXI AUTOMÀTICAMENT LES VOSTRES REVISIONS (PER A REVISTES ASSOCIADES A PUBLONS)

  • Cal que activeu l'opció "Automatically add reviews for partnered journals" dins la configuració de permisos de l'apartat Permissions.

 

 

 

 

COM AFEGIR MANUALMENT REVISIONS QUE HEM FET A REVISTES NO ASSOCIADES A PUBLONS

  • Cliquem a l'apartat Peer Reviews > Ad review

 

Caldrà que seleccioneu si la revisió que voleu afegir és:

-Revisió de prepubicació o clàssica

-Revisió de postpubliació (sobre articles ja publicats)

Cal que tingueu en compte la política de privacitat de les diferents revistes i la confidencialitat de les revisions.

Dins l'apartat Display preferences podeu gestionar la confidencialitat de les vostres revisions

 

 

Per acabar, cal que verifiqueu la revisió enviant un correu electrònic a reviews@publons.com

Heu d'escriure a reviews@publons.com adjuntant:

-la fitxa de revisió que heu omplert a Publons

-el correu electrònic de la revista confirmant que van rebre la vostra revisió

-la url de la vostra revisió.

Mètriques de les revisions per parells

Dins l'apartat Metrics de Publons també podeu trobar mètriques relacionades amb la vostra activitat com a revisors.

1. Verified reviews: nombre total de revisions. Ex.

2. Verified editor records: nombre de manuscrits gestionats com a editors en diferents revistes. Ex.

3. Verified reviews (last 12 months): nombre de revisions verificades que hem fet en els darrers 12 mesos. Ex.

4. Review to publications ratio: indicador que es calcula amb el nombre total de revisions per parells que hem fet i les publicacions afegides al nostre perfil. Ex.

5. Reviews per month: gràfic que mostra la quantitat de revisions completades mes a mes

6. Average review length: mitjana de paraules per revisió

Com exportar el vostre CV de Publons?

Podeu exportar el vostre CV des d'Export Publons CV

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons