Skip to main content

Guia de recursos de Turisme i Geografia

Estadístiques Internacionals

OECD Health Statistics és una base de dades d’estadístiques demogràfiques, econòmiques i socials relacionades amb els diferents sistemes sanitaris, economia de la salut, mercat farmacèutic, etc. dels països integrants de l'OCDE.

Està inclosa dintre del portal OECDiLibrary el qual dóna accés a diferents bases de dades estadístiques (no tenim accés a totes).

Alguns documents són gratuïts però altres de pagament. 

Accedeix-hi

STATISTA és un portal especialitzat en estadístiques internacionals.  La informació que ofereix prové de més de 18.000 fonts fiables. Hi trobareu més d'1.000.000 d'estadístiques de diferents temes com indústries, turisme, demografia, mercats, consumidors, tendències, etc.

A destacar: ofereix infografies, les quals poden ser de gran utilitat en els treballs de classe, Power Point, etc., així com informes o dossiers ja compilats sobre matèries concretes: La industria del vino en EspañaEl consumo de los medios de comunicación en España...

També  inclou resultats d’enquestes sobre el comportament dels consumidors.   

Accedeix-hi

World Development Indicators és un portal especialitzat en dades econòmiques sobre el desenvolupament mundial: economia, empresa, mercats, dades, estadístiques, medi ambient…

Dades sobre el deute extern i les finances dels països. Conté 500 indicadors de sèries temporals, que cobreixen de 1970 a l'actualitat. Inclou la informació del World Development Indicator i del World Bank Atlas. Sis grans àrees: world view, població, medi ambient, economia, estats i mercats, global links. Estadística del desenvolupament mundial.

És d'accés gratuït. 

Accedeix-hi

Estadístiques europees

Eurostat és una base de dades amb totes les estadístiques oficials de la Unió Europea. S’inclouen Indicadors (a curt termini, estructurals, d’un tema específic i altres) per a la UE i la zona de l'euro, els Estats membres i els seus socis.

A destacar: accés gratuït.També es poden descarregar en pdf totes les publicacions d’Eurostat. 

Accedeix-hi

TourMIS és un sistema d’informació de màrqueting per a gestors turístics. Proporciona estadístiques europees. L’objectiu principal de TourMIS és proporcionar informació i suport a la decisió per a gestors i investigadors del món del turisme. Proporcina dades d’enquestes turístiques en línia, així com diverses eines per transformar dades en informació de gestió.

Accedeix-hi

Estadístiques nacionals

Instituto Nacional de Estadística (INE) és una base de dades d’estadístiques d’Espanya:  demografia i població, indústria, energia, construcció, mercat laboral…

Els fitxers es poden visualitzar o descarregar en format Excel o Pc-Axis per a tractar posteriorment. 

Accedeix-hi

IDESCAT (Institut d'Estadística de Catalunya) ofereix dades estadístiques de Catalunya:

  • Població (edat, sexe…)
  • Societat (benestar social…)
  • Territori
  • Economia (mercat de treball…)

Accedeix-hi   

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons