Skip to Main Content

Accés obert: Acords transformatius i altres ajuts

Acords i ajuts per publicar en accés obert

Hi ha revistes on publicar en accés obert és gratuït, però d'altres  requereixen un pagament perquè l'article tingui una llicència en obert que s'anomena APC (Article Processing Charge).

Per tal de fomentar l'accés obert i ajudar als investigadors a fer front a aqueta despesa, la URV disposa  sèrie d'ajuts que podeu consultar a continuació.

 • Acords transformatius amb les editorials: ACS, Springer, Wiley, Elsevier, Emerald, RSC, AIP i IEEE
 • Convocatòria OPEN URV
 • Altres descomptes (Frontiers, MDPI, SAGE, SCOAP3 i Bentham)
 • Open Research Europe

     

(*) Excepte revista ACS Omega
(**) Valor aproximat en ho haver un fons assignat per institució. APC d'articles gold de Wiley exhaurides des del 20 de juliol de 2023.
(***) Bossa d'APCs conjunta a nivell de CSUC
(****)  Ja no és necessari utilitzar un APC per publicar en aquest títol

 

 

Acords transformatius

Gràcies als acords transformatius signats amb les editorials ACS, Elsevier, Wiley, Springer Nature, ACS, AIP, Emerald, IEEE i Royal Society of Chemistry els autors de la URV poden publicar gratuïtament en accés obert en algunes de les seves revistes quan l'autor de correpondència pertany a la URV  i fins esgotar les APC's disponibles en l'acord transformatiu. Veure: requisits aprovats per la Comissió de Política Científica i de Transferència de la URV  [CPCT – Sessió de 8 de juny de 2021 – Acord 6 i CPCT – Sessió de 15 de juliol de 2021 – Acord 3]

Consulteu a continuació els detalls de cadascun dels acords: els requisits que han de complir els autors per beneficiar-se de l'exempció de pagament d'APC i llistat de revistes incloses.

Acords transformatius

Els acords transformatius són nous contractes negociats entre biblioteques o consorcis i els editors que transformen el model actual de negoci de la publicació de revistes acadèmiques. Es caracteritzen per usar els diners tradicionalment destinats a les subscripcions (pagar per llegir) a un nou model que, a més de pagar per llegir, inclou el preu de publicar en accés obert (APC).

 

 • L’any 2019, la CRUE va assumir el compromís d’impulsar la Ciència Oberta. Posteriorment, una comissió de la CRUE, el CSIC i les biblioteques universitàries han negociat acords transformatius amb diferents editorials que permeten que una part de la producció científica de la URV pugui ser publicada en accés obert. 
 • Cada editorial facilita un número determinat d'APC's en forma de bons o d'un import determinat per publicar en accés obert immediat i determina en quines revistes es poden utilitzar les APC's.
 • Des de la plataforma de cada editorial i durant el procés de publicació d'un article, l'editorial ofereix a l'autor/a de correspondència la possibilitat de publicar en accés obert immediat l'article dins les condicions de l'acord entre l'editorial i la seva institució.
 • El personal investigador estudiants de màster i estudiants de doctorat de la URV, pot gaudir d'una  APC d'un acord transformatiu quan l'article que publica ha estat acceptat per a la seva publicació.
 • Dins la plataforma de publicació de cada editorial, una vegada l'article ha estat acceptat per a la seva publicació i el personal investigador de la URV és l'autor/a de correspondència amb l'editorial se li ofereix la possibilitat de publicar l'article en accés obert immediat.
 • El CRAI comprova que es compleixen els requisits aprovats per la Comissió de Política Científica i de Transferència de la URV  [CPCT – Sessió de 8 de juny de 2021 – Acord 6 i CPCT – Sessió de 15 de juliol de 2021 – Acord 3]
  per aprovar el pagament de l'APC.

Els requisits per sol·licitar el pagament de les APC són que:

- L’autor/a de correspondència que fa els tràmits amb l'editorial sigui PDI, PAS, estudiant de doctorat o estudiant de màster de la URV.

- L’autor/a filiï URV a l'article.

 • En cas de publicar l'article en el marc d'un projecte, cal tenir present que les entitats finançadores requereixen d'una llicència Creative Commons CC BY.
 • Les APC's s'assignen per ordre de petició en la plataforma de cada editor, fins exhaurir els bons disponibles inclosos en l'acord transformatiu amb cada editorial.  
 • Quan d'una editorial no es disposi de més APC's per publicar en accés obert, se n'informarà a l'apartat de condicions específiques de l'editorial.

Qui pot gaudir d'una APC de l'acord transformatiu?

 • L'autor de correspondència sempre i quan sigui personal investigador de la URV i fins esgotar les APC's disponibles en l'acord transformatiu. Veure: requisits aprovats per la Comissió de Política Científica i de Transferència de la URV  [CPCT – Sessió de 8 de juny de 2021 – Acord 6 i CPCT – Sessió de 15 de juliol de 2021 – Acord 3]
 • En l'acord transformatiu amb Elsevier, la URV disposa inicialment d'una vuitantena d'APC's per al 2023 que s'aplica als articles a partir del moment que l'editorial activa l'assignació d'APC's CRUE-CSIC en la seva plataforma.

En quines revistes es pot publicar en accés obert amb l'acord transformatiu amb l'editorial Elsevier?

 • En revistes híbrides. La data d'acceptació de l'article ha de ser posterior a l'01/01/2023.
 • Les revistes híbrides són revistes de subscripció o tradicionals que ofereixen als autors la possibilitat que els seus articles individuals siguin de lliure accés per a tothom a canvi del pagament d'una APC.  
 • En revistes Gold de l'editorial Elsevier també hi ha un descompte del 10% del preu de publicació de l'article.

Fins a quina data es poden gastar les APC de l'any 2023 d'Elsevier (si no s'exhaureixen abans)? 

 • AVÍS: APCs d'ELSEVIER NO DISPONIBLES TEMPORALMENT.  

 

Adreça de contacte per a autors: support@elsevier.com

Qui pot gaudir d'una APC de l'acord transformatiu?

 • L'autor de correspondència sempre i quan sigui personal investigador de la URV i fins esgotar les APC's disponibles en l'acord transformatiu. Veure: requisits aprovats per la Comissió de Política Científica i de Transferència de la URV  [CPCT – Sessió de 8 de juny de 2021 – Acord 6 i CPCT – Sessió de 15 de juliol de 2021 – Acord 3]
 • En l'acord transformatiu amb Wiley, la URV disposa inicialment d'una quarentena d'APC's per al 2023 que s'aplica als articles a partir del moment que l'editorial activa l'assignació d'APC's CRUE-CSIC en la seva plataforma.

En quines revistes es pot publicar en accés obert amb l'acord transformatiu amb l'editorial Wiley?

 • En revistes híbrides, que són revistes de subscripció o tradicionals que ofereixen als autors la possibilitat que els seus articles individuals siguin de lliure accés per a tothom a canvi del pagament d'una APC.  [Veure Llistat de títols Wiley/Hindawi 2023 Acords Transformatius].

 • En revistes d'accés obert. Fins al 31 de desembre de 2024 també es podrà publicar en alguns dels títols Gold OA de Wiley. En aquest llistat s'inclouen 261 títols que pertanyen a l'editor Hindawi. Podeu consultar el llistat complet de revistes Gold OA on publicar a sota [Veure llistat: Wiley-Journal-APCs-Open-Access Gold].

Fins a quina data es poden gastar les APC de l'any 2023 de Wiley (si no s'exhaureixen abans)? 

 • Fins al 31/12/2023
 • APC d'articles gold de Wiley exhaurides des del 20 de juliol de 2023.

 

**ATENCIÓ:  Poden haver-hi càrrecs addicionals no coberts per l'acord transformatiu en cas que els articles superin el nombre de pàgines establertes per l'editorial. En aquests casos Wiley avisa als autors d'aquest cost afegit durant el procés de publicació.

 

 

Qui pot gaudir d'una APC de l'acord transformatiu?

 • L'autor de correspondència sempre i quan sigui personal investigador de la URV i fins esgotar les APC's disponibles en l'acord transformatiu. Veure: requisits aprovats per la Comissió de Política Científica i de Transferència de la URV  [CPCT – Sessió de 8 de juny de 2021 – Acord 6 i CPCT – Sessió de 15 de juliol de 2021 – Acord 3]
 • En l'acord transformatiu amb Springer Nature, la URV disposa inicialment d'una quarantena d'APC's per al 2023 que s'aplica als articles a partir del moment que l'editorial activa l'assignació d'APC's CRUE-CSIC en la seva plataforma.

En quines revistes es pot publicar en accés obert amb l'acord transformatiu amb l'editorial Springer Nature?
 • En revistes híbrides. La data d'acceptació de l'article ha de ser posterior al 01/01/2023.
 • Les revistes híbrides són revistes de subscripció o tradicionals que ofereixen als autors la possibilitat que els seus articles individuals siguin de lliure accés per a tothom a canvi del pagament d'una APC.  

Quins tipus d'articles es poden publicar en obert amb l'acord transformatiu amb l'editorial Springer Nature?

 • "Original Papers"
 • "Review Papers"

Fins a quina data es poden gastar les APC de l'any 2023 d'Springer Nature (si no s'exhaureixen abans)? 

 • Fins al 31/12/2023

 

Qui pot gaudir d'una APC de l'acord transformatiu?

 • L'autor de correspondència sempre i quan sigui personal investigador de la URV i fins esgotar les APC's disponibles en l'acord transformatiu. Veure: requisits aprovats per la Comissió de Política Científica i de Transferència de la URV  [CPCT – Sessió de 8 de juny de 2021 – Acord 6 i CPCT – Sessió de 15 de juliol de 2021 – Acord 3]
 • En l'acord transformatiu amb American Chemical Society (ACS)  la URV disposa inicialment d'una vintena d'APC's per al 2023 que s'aplica als articles a partir del moment que l'editorial activa l'assignació d'APC's CRUE-CSIC en la seva plataforma.

En quines revistes es pot publicar en accés obert amb l'acord transformatiu amb l'editorial ACS?

 • En revistes híbrides i també revistes Gold (excepte ACS Omega).
 • La data d'acceptació de l'article ha de ser posterior a l'01/01/2023.
 • Les revistes híbrides són revistes de subscripció o tradicionals que ofereixen als autors la possibilitat que els seus articles individuals siguin de lliure accés per a tothom a canvi del pagament d'una APC.

Fins a quina data es poden gastar les APC de l'any 2023 d'ACS (si no s'exhaureixen abans)? 

 • Fins al 31/12/2023

 

 

Qui pot gaudir d'una APC de l'acord transformatiu?

 • L'autor de correspondència sempre i quan sigui personal investigador de la URV i fins esgotar les APC's disponibles en l'acord transformatiu. Veure: requisits aprovats per la Comissió de Política Científica i de Transferència de la URV  [CPCT – Sessió de 8 de juny de 2021 – Acord 6 i CPCT – Sessió de 15 de juliol de 2021 – Acord 3] 
 • En l'acord transformatiu amb AIP (American Institute of Phycics, la URV participa d'una bossa conjunta d'APCs que s'aplica als articles a partir del moment que l'editorial activa l'assignació d'APC's CRUE-CSIC en la seva plataforma.

En quines revistes es pot publicar en accés obert amb l'acord transformatiu amb l'editorial AIP?

 • Veure llistat de revistes a sota

Fins a quina data es poden gastar les APC de l'any 2023 d'AIP (si no s'exhaureixen abans)? 

 • Fins al 31/12/2023 

Qui pot gaudir d'una APC de l'acord transformatiu?

 • L'autor de correspondència sempre i quan sigui personal investigador de la URV i fins esgotar les APC's disponibles en l'acord transformatiu. Veure: requisits aprovats per la Comissió de Política Científica i de Transferència de la URV  [CPCT – Sessió de 8 de juny de 2021 – Acord 6 i CPCT – Sessió de 15 de juliol de 2021 – Acord 3]
 • En l'acord transformatiu amb Emerald, la URV participa d'una bossa conjunta d'APCs que s'aplica als articles a partir del moment que l'editorial activa l'assignació d'APC's CRUE-CSIC en la seva plataforma.

En quines revistes es pot publicar en accés obert amb l'acord transformatiu amb l'editorial Emerald?

 • Veure llistat de revistes a sota

Fins a quina data es poden gastar les APC de l'any 2023 d'Emerald (si no s'exhaureixen abans)? 

 • Fins al 31/12/2023 

Qui pot gaudir d'una APC de l'acord transformatiu?

 • L'autor de correspondència sempre i quan sigui personal investigador de la URV i fins esgotar les APC's disponibles en l'acord transformatiu. Veure: requisits aprovats per la Comissió de Política Científica i de Transferència de la URV  [CPCT – Sessió de 8 de juny de 2021 – Acord 6 i CPCT – Sessió de 15 de juliol de 2021 – Acord 3]
 • En l'acord transformatiu amb Elsevier, la URV disposa de 3 APC per al 2023 que s'aplica als articles a partir del moment que l'editorial activa l'assignació d'APC's CRUE-CSIC en la seva plataforma.

En quines revistes es pot publicar en accés obert amb l'acord transformatiu amb l'editorial IEEE?

 • Es permet publicar a totes les revistes híbrides de IEEE Electronic Library (IEL) i IEEE All-Society Periodicals Package (ASPP), s'inclouen journals, transactions i magazines.
 • Els APC's no inclouen l'excés de pàgines ni el color.
 • Les revistes Gold OA compten amb un 20% de descompte.
 • No permet la retropublicació.

Fins a quina data es poden gastar les APC de l'any 2023 d'IEEE (si no s'exhaureixen abans)? 

 • Fins al 31/12/2023 

Qui pot gaudir d'una APC de l'acord transformatiu?

 • L'autor de correspondència sempre i quan sigui personal investigador de la URV i fins esgotar les APC's disponibles en l'acord transformatiu. Veure: requisits aprovats per la Comissió de Política Científica i de Transferència de la URV  [CPCT – Sessió de 8 de juny de 2021 – Acord 6 i CPCT – Sessió de 15 de juliol de 2021 – Acord 3]
 • En l'acord transformatiu amb Elsevier, la URV disposa de 7 APC per al 2023 que s'aplica als articles a partir del moment que l'editorial activa l'assignació d'APC's CRUE-CSIC en la seva plataforma.

En quines revistes es pot publicar en accés obert amb l'acord transformatiu amb l'editorial Royal Society of Chemistry?

 • Es permet publicar a totes les revistes híbrides i Gold (excepte a "Chemical Science" ja que no és necessari utilitzar un APC per publicar en aquest títol).
 • Es permet la retropublicació

Fins a quina data es poden gastar les APC de l'any 2023 d'IEEE (si no s'exhaureixen abans)? 

 • Fins al 31/12/2023 

Convocatòria OPEN URV

Convocatòria OPEN: Ajuts de la URV per finançar part dels costos de publicació d'articles en les revistes científiques d'accés obert.

Característiques:

 • Import de la convocatòria: 20.000 €
 • Per revistes incloses dins el Directory of Open Access Journals 
 • Queden excloses d’aquesta convocatòria les revistes que només ofereixen en accés obert alguns dels articles.
 • La quantitat màxima que es pot atorgar per sol·licitud son 850€ i en cap cas la quantitat atorgada superarà la tarifa de publicació establerta per la revista.

Més informació:

Altres descomptes

La URV, en tant que institució que forma part del CSUC, es pot beneficiar d'un 10% de descompte en les taxes de publicació de les revistes de l'editorial Frontiers.

 • El descompte es demana en el moment d'enviar l'article a l'editorial, abans d'iniciar el peer-review. (Cal enregistrar-se a la plataforma de Frontiers)
 • Per gaudir d'aquest descompte cal filiar URV.
 • L'acord inclou totes les revistes de l'editorial Frontiers durant 2023.
 • Submission Guideliness de Frontiers

La URV subscriu l'Institutional Open Access Program (IOAP) amb MDPI que comporta un 10% de descompte en les taxes de publicació als articles que es publiquen en una de les més de 400 revistes d'aquesta editorial.

La URV, en tant que institució que forma part del CSUC, es pot beneficiar d'un 15% de descompte en les taxes de publicació de les revistes híbrides de la Royal Society of Chemistry (RSC).

La URV, en tant que institució que forma part del CSUC, es pot beneficiar d'un 15% de descompte en les taxes de publicació (APC)  de les revistes que apareixen en aquest llistat:

 

SCOAP3: Publicació en obert gratuïta a les 11 revistes de física d'altes energies que formen part d'aquest projecte.

L’editorial Bentham Science  ofereix un descompte del 30% en els APCs  aplicable a totes les revistes de subscripció i d’Accés Obert de l’editorial. També s’aplica a llibres publicats amb l’editorial.

Plataforma de publicació d'accés obert per documents científics

La Comissió Europea posa en marxa una plataforma de publicació d'accés obert de documents científics pels beneficiaris dels projectes H2020 i Horizon Europe anomenada ORE (Open Research Europe).
Aquesta plataforma és una alternativa a la publicació en una revista, que permetrà complir amb el requeriment d'oferir accés obert immediat a les publicacions sense cap cost.


Més informació aquí.

Suport ajuts

Per a qualsevol consulta, adreceu-vos a:
   suport_publicacio_acces_obert@urv.cat

Formació CRAI URV

Observatori accés obert

Repositori URV

Joc de l'accés obert

Segueix-nos a les xarxes socials!

         

Eines de ciència oberta

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons