Skip to Main Content

Accés obert: Marc normatiu

Àmbit institucional

La URV va aprovar la Política institucional d’accés obert de la URV (Consell de Govern, 25 de febrer de 2016) per tal de promoure la difusió de la producció científica i acadèmica en accés obert.

Àmbit autonòmic

El Parlament de Catalunya va aprovar la primera llei de la ciència, la  Llei 9/2022, del 21 de desembre de 2022 de la ciència. Aquesta llei té com a objectius:

  • Consolidar la posició de la ciència realitzada a Catalunya
  • Enfortir el model propi del sistema d'R+D+I


Aquesta llei és "un pas molt important i determinant per dissenyar, definir i aplicar una estructura al sistema català de recerca, desenvolupament i innovació que repercutirà molt positivament en els diferents agents del sistema"

Joaquim Nada l- Conseller de Recerca i Universitats.


Article 79. Informació i transmissió del coneixement.
L'estratègia de Ciència Oberta de Catalunya ha de girar al voltant dels eixos següents:

  • Accés Obert a les publicacions científiques.
  • Gestió de les dades de recerca seguint els principis FAIR.

 

Àmbit nacional

En maig del 2023 el Ministeri de Ciència i Innovació va publicar l'Estratègia Nacional de Ciència Oberta (ENCA) 2023-2027. Aquesta estratègia es fonamenta en tots els compromisos relatius a la ciència oberta adoptats per diferents agents del sistema, els inclosos en la Llei 17/2022, la LOSU, l'EECTI 2021-2027 i el PEICTI 2021-2023.

La missió de L'ENCA 2023-2027 consisteix a enfortir la qualitat, la transparència i la reproductibilitat de l'activitat científica a Espanya, de millorar la difusió entre el personal científic i la transferència a la societat i de dissenyar les vies per les quals el país dona resposta als reptes que té la comunitat científica espanyola davant aquest nou paradigma global.

La visió de l'ENCA és aconseguir que l'any 2027 els processos de finançament, execució, comunicació i avaluació de la recerca científica a Espanya incorporin els principis de la ciència oberta.

 

La Llei Orgànica del sistema Universitari (LOSU) ​espanyola en el seu article 12 es centra en el foment de la Ciència oberta i la Ciència ciutadana. 

En el text de la Llei 2/2023, aprovat el 22 de març de 2023 figura que:

  • Les Administracions Públiques i les universitats promouran i contribuiran activament a la Ciència Oberta mitjançant l'accés obert a publicacions científiques, dades, codis i metodologies.
  • Les agències de qualitat estatal i autonòmiques inclouran entre els seus criteris i requisits d'avaluació l'accessibilitat en obert dels resultats científics del personal docent i investigador.
  • Es fomentarà la Ciència Ciutadana com un camp de generació de coneixement compartit entre la ciutadania i el sistema universitari de recerca.

 

La Llei de la Ciència, Tecnologia i la Innovació espanyola en el seu article 37 condiciona el finançament de projectes a la publicació del resultat de la recerca en accés obert.

El text de la Llei 17/2022, aprovat el 5 de setembre de 2022, fa constar que:

  • Les publicacions científiques, dades, codis informàtics i metodologies, han d'estar disponibles en accés obert.
  • Tota activitat investigadora que sigui finançada majoritàriament amb fons públics hauran de dipositar la versió final acceptada per publicar i les dades associades a les mateixes a repositoris institucionals o temàtics d'accés obert, de forma simultània a la data de publicació.
  • Els beneficiaris de les ajudes i subvencions públiques s'asseguraran que conserven els drets de propietat intel·lectual necessaris per donar compliment als requisits d'accés obert.

 

Àmbit europeu

HORIZON EUROPE

Programa de Recerca i Innovació que continua el programa Horizon 2020 (2021-2027).

REGLAMENT (UE) 2021/695 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 28 d'abril de 2021 pel qual es crea el Programa Marc de Recerca i Innovació "Horizon Europe", s'estableixen les normes de participació i difusió, i es deroguen els reglaments (UE) n.o 1290/2013 i (UE) n.o 1291/2013.

Àmbit mundial

L'any 2021 la UNESCO va ratificar la "Recomanació sobre la Ciència Oberta" on s'estableixen les directrius globals per tal d'adoptar les pràctiques obertes  i garantir, d'aquesta manera, que els resultats de la recerca siguin beneficiosos per a tothom.

Podeu veure els principals continguts en aquest vídeo promocional:

Infografia: Com complir amb els mandats d'accés obert: català, castellà

Formació CRAI URV

Observatori accés obert

Repositori URV

Contacte

Per a qualsevol consulta, adreceu-vos a:
   sgpcplus@urv.cat

Joc de l'accés obert

Segueix-nos a les xarxes socials!

         

Eines de ciència oberta

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons