Skip to Main Content

Accessibilitat de materials audiovisuals

Accessibilitat de materials audiovisuals

Aquesta guia ha estat elaborada per el SREd i La Factoria del CRAI de la URV:

Logo Sred                                        Logo de la factoria

Com utilitzar aquesta llista de comprovació?

Noia fent una llista de comprovació

Com utilitzar aquesta llista de comprovació?

A continuació et presentem unes preguntes que t’ajudaran a comprovar l’accessibilitat dels documents audiovisuals que utilitzes. Ja sigui creats per tu o, documents creats per altres persones i que pots fer servir amb finalitats docents. 

Per a garantir que el document audiovisual sigui accessible cal que la resposta a les preguntes que trobaràs en aquesta llista de comprovació sigui un Sí

Les preguntes estan agrupades segons el tipus de document audiovisual

 • Document de només àudio: Enregistrament on només hi ha so. Per exemple, un programa de ràdio. 
 • Document de només vídeo: Enregistrament on només hi ha imatge. Per exemple una animació o un vídeo-tutorial on només hi ha informació visual. 
 • Document de vídeo sonor emès en directe: Documents en que hi ha informació visual i auditiva i que està emetent en directe. Per exemple, una videoconferència o la retransmissió en directe d’unes jornades, un congrés, un seminari. 
 • Document de vídeo sonor emès en diferit: Documents en que hi ha informació visual i auditiva que s’ha enregistrat per a emetre’l posteriorment en diferit. Per exemple, una videoconferència o la retransmissió de l’enregistrament d’unes jornades, un congrés, un seminari. 
 • Document distribuït via web: Per exemple material audiovisual distribuït per plataformes d’allotjament de vídeos com ara: Youtube, Vímeo, Televisió a la carta, etcètera. 
 • Document distribuït via DVD: Material audiovisual distribuït en Vídeo Discs Digitals (DVD per les sigles en Anglès, Digital Vídeo Disc). Per exemple, Material audiovisual de suport per a l’aprenentatge de llengües.

Document de només àudio.

Noia amb auriculars escoltant un àudio

Document de només àudio. 

Si es tracta d’un document on només hi ha informació auditiva, per exemple, un enregistrament d’àudio preguntat si... 

S’ha facilitat la transcripció del contingut en format text? 

La persona que el fa servir, pot controlar el volum

La persona que el fa servir, pot controlar la reproducció del document? (reproduir, pausar, avançar, tornar enrere). 

Document de només vídeo

Noia mirant vídeo amb transcripció

Document de només vídeo

Si es tracta d’un document on només hi ha informació visual, per exemple, una animació o un vídeo tutorial sense àudio, preguntat si... 

S’ha facilitat la transcripció del contingut en format text? 

S’ha facilitat una àudio descripció del contingut? 

La persona que el fa servir, pot controlar la reproducció del document? (reproduir, pausar, avançar, tornar enrere). 

Document de vídeo sonor emès en directe

Noia assistint a una videoconferència amb documentació de suport

Document de vídeo sonor emès en directe

Si es tracta d’un document que s’emet en directe i on hi ha informació visual i auditiva , per exemple, la retransmissió en directe d’unes jornades, congrés o seminari, preguntat si... 

Es faciliten subtítols (d’acord amb la norma UNE 1530101)? 

 

1UNE-153010: 2012 NORMA ESPAÑOLA DE SUBTITULADO PARA SORDOS. Vídeo càpsula docent de la professora Verónica Arnáiz Uzquiza de la Universidad de Valladolid. Data de publicació: 7 de juliol de 2014. Durada 9 minuts. Consultat el setembre de 2019. Disponible a: https://youtu.be/UuUfnctQKYQ 

Document de vídeo sonor emès en diferit

Noi seguint una explicació en llengua de signes

Document de vídeo sonor emès en diferit

Nivell d’accessibilitat A2

A més a més del subtitulat, en aquest cas cal incloure una transcripció o una audiodescripció

Es faciliten subtítols (d’acord amb la norma UNE 153010)? 

Es facilita una transcripció en format text? O bé, 

Es facilita una àudio descripció (d’acord amb la norma UNE 153020)? 

 

Nivell d’accessibilitat AA. 

A més a més del subtitulat, en aquest cas cal incloure una transcripció i una audiodescripció

Es faciliten subtítols (d’acord amb la norma UNE 153010)? 

Es facilita una transcripció en format text? I també, 

Es facilita una àudio descripció (d’acord amb la norma UNE 153020)? 

 

Nivell d’accessibilitat AAA. 

A més a més del subtitulat, la transcripció i l’ audiodescripció, en aquest cas cal incloure la interpretació en llengua de signes

Es faciliten subtítols (d’acord amb la norma UNE 153010)? 

Es facilita una transcripció en format text? I també, 

Es facilita una àudio descripció (d’acord amb la norma UNE 153020)? 

Es facilita interpretació en llengua de signes

 

2 Les pautes d'accessibilitat per al contingut web (WCAG) 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines 2.1) és l'última versió de les pautes d'accessibilitat del contingut en la web del World Wide Web Consortium (W3C). Es van publicar el 5 de juny de 2018. S’estableixen tres nivells d’accessibilitat. Normativament cal complir amb el nivell AA. 

El material es distribueix en format Web

Noia amb cadires de rodes navegant per internet

El material es distribueix en format Web

Ens referim a la distribució de contingut audiovisual en plataformes d’allotjament de vídeos com ara Youtube, Vímeo o altres distribuïdors de vídeo com poden ser els dels serveis de “Televisió a la Carta” de moltes televisions o algunes pàgines web. 

El reproductor admet subtítols

El reproductor admet àudio descripció

La persona que el fa servir, pot controlar el volum? 

La persona que el fa servir, pot controlar el reproductor mitjançant el teclat? (reproduir, pausar, avançar, tornar enrere). 

El reproductor és compatible amb productes de suport, com ara lectors de pantalla? 

Els botons o controls del reproductor els poden manipular sense dificultat persones amb mobilitat reduïda

El material es distribueix en DVD

Noi amb cadira de rodes afegint instruccions al monitor

El material es distribueix en DVD

A més a més de les mesures d’accessibilitat relatives als continguts, si els materials es distribueixen en format DVD, cal que el DVD tingui menús àudio navegables per a facilitar el seu ús a persones amb algun tipus de discapacitat visual. 

El DVD incorpora menús àudio –navegables

Glossari

Noia amb un ordinador amb lector de pantalla

Glossari

 • Àudio descripció: Descripció de la trama o contingut d’un material audiovisual, per a facilitar l’accés a la informació a persones amb discapacitat visual. Es poden realitzar audiodescripcions d’obres de teatre, cinema, programes de televisió, conferències, etcètera. 

 • Document de només àudio: Enregistrament on només hi ha so. Per exemple, un programa de ràdio. 

 • Document de només vídeo: Enregistrament on només hi ha imatge. Per exemple una animació o un vídeo-tutorial on només hi ha informació visual. 

 • Document de vídeo sonor emès en diferit: Documents en que hi ha informació visual i auditiva que s’ha enregistrat per a emetre’l posteriorment en diferit. Per exemple, una videoconferència o la retransmissió de l’enregistrament d’unes jornades, un congrés, un seminari. 

 • Document de vídeo sonor emès en directe: Documents en que hi ha informació visual i auditiva i que està emetent en directe. Per exemple, una videoconferència o la retransmissió en directe d’unes jornades, un congrés, un seminari. 

 • Document distribuït via DVD: Material audiovisual distribuït en Vídeo Discs Digitals (DVD per les sigles en Anglès, Digital Vídeo Disc). Per exemple, Material audiovisual de suport per a l’aprenentatge de llengües.  

 • Document distribuït via web: Per exemple material audiovisual distribuït per plataformes d’allotjament de vídeos com ara: Youtube, Vímeo, Televisió a la carta, etcètera. 

 • Interpretació en llengua de signes: llenguatge a través de gestos pel qual es comuniquen les persones amb discapacitat auditiva i / o dificultat en la parla. També l’utilitzen persones sense domini de la llengua oral per la circumstància que sigui, associada segurament a una possible discapacitat auditiva. (Discapnet,2020). 

 • Lectors de pantalla: Els lectors de pantalla (screen readers en anglès) són un programari que permet la utilització de sistema operatiu i les diferents aplicacions mitjançant l'ús d'un sintetitzador de veu que "llegeix i explica" el que es visualitza a la pantalla, el que suposa una ajuda per a les persones amb greus problemes de visió o completament cegues.  (LUJAN MORA, S. 2006-2020) 

 • Menús àudio – navegables: menús de navegació que poden ser activats per veu. 

 • Norma UNE 153010:2012. Subtitulado para personas sordas y personas con discapacidad auditiva. 

 • Norma UNE 153020:2005. Audiodescripción para personas con discapacidad visual. Requisitos para la audiodescripción y elaboración de audioguías 

 • Persones amb mobilitat reduïda: persones que tenen alguna discapacitat que els condiciona la seva capacitat de desplaçament i/o mobilitat. Aquesta pot tenir diferents graus d’afectació i afectar tant a les extremitats inferiors com a les superiors o derivades per altres causes com ara insuficiència respiratòria. 

 • Productes de suport: coneguts anteriorment com ajudes tècniques o tecnologies de suport, són dispositius o eines, que tenen com a finalitat ajudar les persones amb discapacitat en el seu dia a dia.  Són eines o productes que fa servir una persona per poder ser més autònoma. Per exemple, lector de pantalla, audiòfon, etcètera. 

 • Subtítols: representació escrita del contingut auditiu d’un recurs audiovisual. També es pot aplicar a obres de teatre, conferències, etcètera. 

 • Transcripció: representació escrita del contingut auditiu d’un recurs audiovisual. Fa referència a facilitat en un document escrit el que es diu en un document audiovisual. 

Fonts d'informació

Noia amb una lupa per amplificar el contingut de l'ordinador

Fonts d'informació

 • Discapnet. El Portal de las Personas con Discapacidad. https://www.discapnet.es/ Consultat el gener de 2020. 

 • El desayuno (ejemplo de audio descripción). Ejemplo de audio descripción para personas con discapacidad visual según norma UNE 153020/2005 avalada por la ONCE. Disponible a: https://youtu.be/Rz3nUB7f9f8 . Publicat el 31 de març de 2015. Consultat el setembre de 2019. 

 • LUJAN MORA, S. (2006-2020): Accesibilidad web. Universitat d’Alacant. Disponible a: http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/. Consultat el gener de 2020. 

 • Norma UNE 153010 Subtitulado para personas sordas y personas con discapacidad auditiva. 

 • Norma UNE 153020 Audio descripción para personas con discapacidad visual. Requisitos para el audio descripción y elaboración de audio guías.

 • RIBERA TURRÓ, MIREIA i GRANOLLERS SALTIVERI, TONI. (Editors). (2013). Guia de contingut digital accessible: Vídeo. http://www.videoaccessible.udl.cat/guies/GuiaVideoAccessible_Sencera.pdf Consultat el setembre de 2021. 

 • SAMA, V i SEVILLANO, (2012;363-366):  “Plantilla de comprobación de accesibilidad de materiales audiovisuales” en Guía de Accesibilidad de documentos Electrónicos. Universidad Nacional de Educación a Distancia. (UNED). Madrid. Disponible a: https://descargas.uned.es/publico/pdf/UNIDIS/Plantillas_de_comprobacion_de_accesibilidad.PDF. Consultat. Setembre de 2019. 

 • UNE-153010: 2012 NORMA ESPAÑOLA DE SUBTITULADO PARA SORDOS. Vídeo càpsula docent de la professora Verónica Arnáiz Uzquiza de la Universidad de Valladolid. Data de publicació: 7 de juliol de 2014. Durada 9 minuts. Consultat el setembre de 2019. Disponible a: https://youtu.be/UuUfnctQKYQ

 • Universitat de Lleida  (UdL) i Universitat de Barcelona (UB). El vídeo sense barreres a la universitat.  http://www.videoaccessible.udl.cat/guies.html Consultat el setembre de 2021. 

Més informació sobre accessibilitat

icona amb una lletra i d'informació

Més informació sobre accessibilitat digital

Pots trobar més informació relacionada amb l'accessibilitat digital a la wiki del campus virtual, on trobaràs els següents continguts:

 • Què és l'accessibilitat digital?
 • Consells per fer documents més accessibles
 • Guia ràpida per crear continguts digitals accessibles a Moodle
 • Manual del campus virtual per a estudiants en lectura fàcil.

Icona de mà fent clicAccés a la wiki d'accessibilitat digital >>>>

 

Per a més informació contacta amb: accessibilitat.digital@urv.cat  

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons