Skip to Main Content

Accessibilitat de materials audiovisuals

Què és l’audiodescripció?

Persona cega passant per un pas de vianants

Audiodescripció

“La audiodescripción es un sistema de apoyo a la comunicación que consiste en intercalar información sonora en los huecos de mensaje de las producciones audiovisuales, para explicar a las personas con discapacidad visual los aspectos más significativos de la imagen que no pueden percibir. Estos comentarios se refieren a la descripción de personajes (gestos, vestimenta, etc.), datos sobre el lugar donde suceden los hechos y acerca de la acción que se desarrolla en cada momento.  

Se puede aplicar a: producciones emitidas por TV (películas, series, programas y documentales) o grabadas en cualquier soporte (DVD); cine en sala; espectáculos en directo (teatro); monumentos, museos y exposiciones, y espacios naturales y temáticos. 

Conseguir el acceso universal (para todas las personas, con y sin discapacidad) a la cultura es responsabilidad de todos y otra forma de progreso e igualdad. La audiodescripción, además, tiene a menudo la ventaja de no interferir en la recepción de las demás personas de las obras audiovisuales, pues puede ofrecerse de manera individualizada”. 

 

Font: ONCE https://www.once.es/servicios-sociales/cultura-y-ocio/audiodescripcion-para-quienes-gustan-del-cine-y-del-teatro 

Quina és la normativa de referència?

Persona revisant un document

Normativa de referència

La normativa de referència és la Norma AENOR UNE 153020 Audiodescripción para personas con discapacidad visual: requisitos para la audiodescripción y la elaboración de audioguías

És una norma similar a la que regula el subtitulat. 

Aspectes generals

Persona amb cadires de rodes i un dispositiu reproduint àudio

Aspectes generals

Es pot utilitzar en moltes situacions:  

 • Audiodescripció de pel·lícules.
 • Obres de Teatre.
 • Audioguies. 

Cal tenir en compte que l’audiodescripció: 

 • Ha de transmetre un punt de vista objectiu. 
 • Aclarir quan, on, qui què i com es produeix cada situació. 
 • Respectar les dades que aporta la imatge. 
 • No revelar ni descobrir la trama. 

L’audiodescripció conté la informació següent: 

 • Descripció de les accions. 
 • Descripció de les persones. 
 • Descripció de les expressions corporals. 
 • Descripció dels escenaris i localitzacions. 
 • Lectura dels textos que apareixen en la pantalla. 
 • Tots els elements visuals rellevants per a comprendre el document audiovisual. 

Quins passos hem de seguir per a fer una audiodescripció?

Persona amb auriculars

Passos per a fer una audiodescripció

Caldrà fer un guió i un anàlisi previ del document audiovisual que cal audiodescriure.  

Caldrà visualitzar el document i identificar: 

 • Els “buits en el missatge”. Espais del document audiovisual original en els que no hi ha informació auditiva. És on es podrà incloure l’audiodescripció. 
 • Cada frase o locució de l’audiodescripció que s’afegeix en aquests “buits en el missatge”  s’anomena “unitat descriptiva” o “bocadillo informativo”. 

Els passos a seguir per a fer l ‘audiodescripció d’un document audiovisual són: 

 1. Anàlisi del document. 
 2. Redacció del guió de la informació que volem incloure. Cal utilitzar un estil de redacció directe, senzill, concret i precís. Sense retallar ni afegir informació i sense desvetllar la trama o informació clau encara no visualitzada. 
 3. Gravació de la locució. Si en el document original la majoria de veus són femenines, la veu de l’audiodescripció serà masculina i a la inversa. S’utilitzarà una locució neutra evitant entonacions que transmetin emocions. 
 4. Muntatge de l'obra final. Cal tenir especial cura a que els nivells d’àudio de la pista del a obra original i el de la pista de l‘audiodescripció estiguin ben equalitzats i equilibrats. És a dir, que no es solapin ni es tapin entre elles. 

Aplicacions Mòbils

Persones analitzant l'ús d'una aplicació mòbil

Aplicacions Mòbils

ONCE (2016). Aplicación móvil AudescMobile, audiodescripción de producciones audiovisuales. Publicat el 20 d’octibre de 2011. Durada 2 minuts i 36 segons. Disponible a: https://youtu.be/YO1TxWc3V6Y Consultat setembre 2019. 

Fonts d'informació i Exemples

Noia escoltant àudio des del dispositiu mòbil

Fonts d’informació i Exemples

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons