Skip to Main Content

Fons Bloc Feminista de Tarragona

Libguide del Fons especial del Bloc Feminista de Tarragona

Història del Bloc Feminista de Tarragona

«Era el año 1979…

Promovimos la apertura del Centro de Planificación Familiar Mitja Lluna de Tarragona…

Constituimos la Comisión para el derecho al aborto… constituimos la Comisión Antiagresiones… conseguimos la primera Casa de Acogida para mujeres maltratadas de nuestra ciudad y de toda Cataluña…»

Cuadrada, Coral: “El ejemplo del centro de planning de Tarragona (ayer) vs. Facebook (hoy). Transiciones en marcha. P. 113

 

ANTECEDENTS D'ACCIÓ FEMINISTA PREVIS A LA CREACIÓ DEL BLOC 

Entorn de la fi dels setanta i en plena efervescència antifranquista i reivindicativa, un grup de dones de Tarragona, algunes militants de partits polítics d'esquerra, d'altres, mestresses de casa, totes treballadores i amb diferents punts de partida, van constituir el Moviment de Dones. Som al 1975. Un any més tard i després de les Primeres Jornades Catalanes de la Dona, el 1976, van voler assumir la lluita per les reivindicacions de la dona organitzant-se de forma col·lectiva i funcionen en xarxa, una de les tradicions del moviment de dones en la història i van crear el Bloc Feminista de Tarragona. Els seus objectius: el divorci, la pàtria potestat, l'avortament, l'anticoncepció, el coneixement del cos, la sexualitat ben entesa eren part, lluites exclusives del feminisme.
El moviment de dones a Tarragona començava a prendre forma.

FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL BLOC FEMINISTA DE TARRAGONA

El juny de 1979 el Moviment de Dones i el Bloc es constitueix legalment amb el nom de Bloc Feminista de Tarragona, registrant-se com a entitat a la Delegació del Govern Civil. Es redacten uns estatuts i es comença a treballar de forma més metòdica, tot i que no van abandonar la tipologia de moviment social d'estructura oberta.
El Bloc mantenia un contacte periòdic amb la Coordinadora Feminista a Barcelona: es treballava a les assemblees de Barcelona i, després, de manera descentralitzada, els diferents col·lectius decidien, feien i actuaven. La Coordinadora Feminista marcava les línies d'actuació conjunta i unificava el Moviment.

Amb una doble moral imperant (els anticonceptius i la seva difusió estaven penats, la dona no tenia sexualitat i hi havia un profund adoctrinament per part de la Secció Femenina), l'arribada dels primers ajuntaments democràtics (a poc a poc, més receptius), i la societat en plena evolució, el paper dels moviments feministes com el del Bloc varen ser essencials. En aquest sentit, es va crear, sota l'aixopluc del Bloc, un espai per a l'atenció de la salut de la dona, el centre de planificació, amb els objectius d'oferir una educació integral i multidisciplinari de la sexualitat, amb l'afectivitat i l'autoconeixement inclòs. El centre oferia una atenció global al voltant de la sexualitat i la reproducció en atenció a la dona.

El 1981 és un moment de canvis i el Bloc, més estructurat, amb el centre de planificació en marxa i l'entrada de noves veus, inicia una nova etapa.

EL CENTRE DE PLANNING I DESAPARICIÓ DEL BLOC


La tercera etapa del Bloc, coincidiria amb la consolidació del projecte del Centre de Planificació Familiar Mitja Lluna, el seu desenvolupament i, lamentablement, tancament.

Les reivindicacions es centraven en més presència de les dones en llocs de decisió, l'avortament lliure i gratuït, educació i atenció integral de la sexualitat i la creació d'una casa d'acollida per a dones maltractades, com a temes centrals.
Consolidat el Centre (autogestionat, amb un equip de treballadores i amb consecució d'objectius, el 1987 i després de molta lluita, l'Ajuntament de Tarragona va optar per incorporar-lo a la xarxa de salut pública no sense una agra negociació que va acabar fins i tot amb l'encadenament i tancament a l'edifici de l'Ajuntament de part del col·lectiu. El centre va perdre la idiosincràsia i els objectius (d'educació sanitària i promoció de la salut de la dona).

A partir del 2001 el Bloc es va anar dissolent fins a desaparèixer. La militància en més moviments reivindicatius (sindicats, partits, moviments per la pau) i la falta de renovació de sòcies del col·lectiu va donar peu a la dissolució del Bloc Feminista de Tarragona després de vint-i-cinc anys de lluita constant a favor de les reivindicacions feministes.

 


"Lluny de ser silenciat,
El moviment continua..."

 

El 2024, la Universitat Rovira i Virgili atorga la Distinció Maria Antònia Ferrer i Bosch a les fundadores i pioneres del Bloc Feminista de Tarragona dels anys 70, "que van atrevir-se a obrir camins fins al moment inexistents per organitzar la lluita contra la falta de drets de les dones, van crear espais de diàleg i d’atenció i, a la a la vegada, havien d’intentar passar desapercebudes per la brigada político-social del règim franquista."

Cartells del Bloc Feminista de Tarragona (del fons de l'Hemeroteca de Tarragona)

Fonts d'informació

Pregunta'ns

Pregunta

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons