Skip to main content

Guia de recursos d'Història i Història de l'Art

Bases de dades de l'àmbit temàtic

Academic search ultimate

Base de dades multidisciplinària que proporciona el text complet de més de 8.000 publicacions periòdiques. Abast cronològic des de 1887. Proporciona cobertura completa a revistes acadèmiques multidisciplinàries, informes científics, llibres, vídeos, documentació legal i altres fonts.

Accedeix-hi

 

ACLS humanities e-book és un servei d'accés al text sencer d'una selecció de llibres d'història i humanitats en general. Permet fer recerques per paraula clau, utilitzar operadors booleans, accedir directament a capítols o seccions dels títols i exportar la informació seleccionada imprimint o gravant. 

Accedeix-hi

Art & Architecture Source és una base de dades bibliogràfica que indexa articles de revistes d'arreu del món sobre Art i Arquitectura (Història de l'Art, Història Arquitectònica, Disseny industrial, Disseny Arquitectònic, Fotografia, Escultura, Pintura, etc). Inclou resums i proporciona el text complet de més de 600 revistes, més de 200 llibres a text complet, a més d'una col·lecció de 63.000 imatges. La lengua de consulta és l’anglès però també inclou articles en altres llengües. Trobem referències des de 1929 fins a l’actualitat.         

Accedeix-hi

 

eBook collection (anteriorment NetLibrary) és un servei d'accés al text sencer d'una selecció de llibres. Permet fer recerques al text sencer d'un o tots els llibres alhora combinant paraules, utilitzar operadors booleans i limitadors, i imprimir informació.

Accedeix-hi

 

eDU-Library portal de llibres i revistes és un portal de llibres electrònics en accés obert en streaming. Permet llegir els llibres on-line, fer cerques i guardar subratllats, notes o marcadors i exportar-ho a arxius pdf.     

Accedeix-hi

 

Catalunya durant el franquisme inclou més de mig miler de registres sobre organitzacions, institucions, biografies, fenòmens i esdeveniments viscuts durant el període franquista a Catalunya.

Accedeix-hi

AATA Online. Abstracts of International Conservation Literature és una base de dades integral de més de 150.000 resums de literatura relacionats amb la preservació i conservació del patrimoni cultural.

Accedeix-hi

JSTOR és una plataforma que dona accés a més de 12 milions d’articles de revistes acadèmiques, llibres i fonts primaries de 75 disciplines.

Accedeix-hi

Periodicals Archive Online és un important arxiu que fa accessibles electrònicament les recopilacions de revistes acadèmiques d'art, humanitats i ciències socials en format de text complet, en el qual es poden realitzar cerques, de centenars de títols. Aquesta base de dades abasta més de dos segles de continguts, 37 àrees temàtiques clau i múltiples idiomes. Conté més de 700 revistes.

Accedeix-hi

​Persée comprén col·leccions senceres de revistes, actes de congressos i llibres. Publicacions científiques de l’àmbit de les humanitats i les ciències socials.

Accedeix-hi

Perseus Digital Library és una base de dades creada per la Universitats de Tufts (Massachussets) que conté textos, imatges i mapes de l’antiga Grècia i Roma. La col·lecció digital va ser creada pel Departament de Clàssiques de l’esmentada universitat. També disposa d’eines auxiliars com diccionaris i enciclopèdies. Es publica en codi obert i amb possibilitat de descàrrega.

Accedeix-hi

 

Digital Public Library of America permet descarregar llibres electrònics (novel·les, llibres de text, etc.)  i dona accés a milions d’imatges, texts, videos, etc.

Accedeix-hi

Hathi Trust. Col·laboració internacional de biblioteques acadèmiques i de recerca amb accés a llibres i articles digitalitzats per garantir la recerca acadèmica.

Accedeix-hi

OpenEdition és un portal de recursos electrònics i informació acadèmica en ciències socials i humanitats. Consta de quatre plataformes: llibres, revistes, blogs, esdeveniments.

Accedeix-hi

RECOLECTA és un portal que agrupa repositoris científics nacionals en accés obert com a resultat de la col·laboració entre la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) i la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) de la CRUE.

Accedeix-hi

PARES (Portal de Archivos Españoles) és una plataforma de difusió del patrimoni històric documental espanyol que permet accedir als fons digitalitzats dels arxius espanyols. Facilita l’accés a recursos arxivístics per a professionals i investigadors, bases de dades temàtiques, exposicions virtuals, notícies del sector, catàleg col·lectiu de la xarxa de biblioteques d’arxius, etc.

Accedeix-hi

Archives Portal EuropeEl Portal d’Arxius Europeu proporciona accés a la informació dels materials d’arxius de diferents països europeus, així com informació de les institucions d’arxius de tot el continent.

Accedeix-hi

FONSHLEl Fons d’Història Local de Catalunya (FONSHL) és un catàleg bibliogràfic d’accés públic i gratuït sobre història local de Catalunya. Conté 167.690 referències bibliogràfiques resultat del treball de selecció portat a terme en biblioteques generals i universitàries i en biblioteques, museus, arxius i centres d’informació locals, públics i privats, de tot Catalunya. Inclou articles de publicacions científiques espanyoles sobre l’àmbit català cedides, en conveni, pel CINDOC (CSIC), així com el resultat del treball de camp realitzat a grans biblioteques catalanes i les diferents bases de dades locals i comarcals elaborades pel Servei de Documentació d'Història Local de Catalunya (SDHLC).

Accedeix-hi

Bases de dades multidisciplinàries

Academic search complete. Dissenyat per a institucions acadèmiques, aquesta base de dades és un recurs per a la investigació acadèmica que permet cercar publicacions de revistes i articles de les àrees claus del coneixement humà. Conté més de 8.000 publicacions periòdiques amb un abast cronològic des de 1887. Aquest recurs està gestionat i administrat per EBSCO.

Accedeix-hi  

Base (Bielefeld Academic Search Engine). Promogut per la Biblioteca de la Universitat de Bielefeld, recopila recursos acadèmics en accés obert i és dels més grans del món. Accés a més de 150 milions de documents procedents de 7.000 fonts.

Textos en anglès, alemany, polac i castellà.

Accedeix-hi

DIMENSIONSBase de dades multidisciplinar d’accés lliure. Conté més de 100 milions de revistes. No és una única base de dades sino un conjunt de bases de dades entrellaçades que permeten una cerca conjunta.

 

Accedeix-hi 

Dialnet Plus. Centrat fonamentalment en els àmbits de les Ciències Humanes, Jurídiques i Socials, Dialnet es constitueix com una eina fonamental per a la cerca d'informació de qualitat.

Integra diferents recursos i serveis documentals:

  • articles de revista, llibres i articles de llibres col·lectius, actes de congressos, tesis doctorals, ressenyes d'altres publicacions
  • Servei d'alertes bibliogràfiques que difon, d'una manera actualitzada, els continguts de les revistes científiques hispanes.
  • Hemeroteca virtual hispana de caràcter interdisciplinari, encara que amb un predomini de les revistes de Ciències humanes, jurídiques i socials.

Accedeix-hi

ÍnDICEs CSIC. Información y Documentación de la Ciencia en España (ÍnDICEs-CSIC) és un recurs bibliogràfic multidisciplinari que recopila i difon principalment articles de recerca publicats en revistes científiques espanyoles. Inclou l’antiga base de dades ISOC del CSIC que recollia el fons d’humanitats i ciències socials.

Accedeix-hi

ProQuest One Academic és una plataforma que permet cercar conjuntament a quatre recursos diferents: ProQuest Central, Academic Complete, Academic Video Online i ProQuest Dissertations & Theses Global. Inclou més de 180.000 documents, articles de revistes, llibres electrònics, tesis doctorals, notícies, vídeos i fonts primàries, tot consultable des d’un únic lloc.

Accedeix-hi

Scopus és una base de dades multidisciplinària que recull referències bibliogràfiques, resums o el text complet de publicacions de reconegut prestigi a nivell internacional. Facilita les cites que rep un article, indicadors d’impacte, índex h, quartils, etc. 

Accedeix-hi

Web of Science és una base de dades multidisciplinària que recull referències bibliogràfiques, resums o text complet de publicacions de reconegut prestigi a nivell internacional. Proporciona eines d’anàlisi per valorar la qualitat de les publicacions: cites, índex h, etc. Inclou tres bases de dades per àrees: Science Citation Index, Social Science Citation Index i Arts & Humanities Citation Index.

Accedeix-hi

Com cercar bases de dades

Pots accedir a una base de dades concreta pel títol: 

Des de la caixa inicial de cerca    buscant pel nom de la base de dades

També pots consultar les disponibles per cada matèria:

Des del botó del quadre inicial del cercador:

O també:

Des del menú que apareix a la part superior dreta dins el Cercador

 

 

Videotutorial: Com accedir a les bases de dades a través del Cercador del CRAI

 

  1. Introdueix a la caixa de cerca el nom de la base de dades que t’interessi, per exemple: PSICODOC
  2. Limita els resultats al menú de l’esquerra  per Format à Lloc web
  3. Clica el botó     

Et portarà a la base de dades escollida on podràs començar a fer cerques.

Des del botó  del quadre inicial del cercador:

O bé :

Des del menú  que apareix a la part superior dreta del Cercador

  1. Clica el botó  Enllaços de la biblioteca a la part superior i selecciona Bases de dades

O bé, des del botó  del quadre inicial del cercador:

Valida’t amb les mateixes claus que utilitzes per consultar el correu electrònic de la URV o per entrar al Campus Virtual.

2. A la següent pàgina selecciona al desplegable Matèria, introdueix la que t’interessi i clica el botó Cerca

Clica al resultat de bases de dades:

I selecciona la base de dades que t’interessi:

3. A continuació clica a Accés i et portarà a la base de dades

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons