Skip to Main Content

AENORmás

Plataforma que permet consultar totes les normes UNE aprovades per AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación).

AENORmás

 

Base de dades en línia, produïda per AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) que conté el text complet de totes les normes UNE aprovades per aquest organisme, vigents i anul·lades, o que adopten una norma europea o internacional CEN, CENELEC, ETSI, ISO, etc. Ofereix també l'equivalència de la norma espanyola amb les internacionals. 

AENORmás permet la ràpida localització dels documents per diferents criteris de selecció: codi del document, descriptor, Classificació Internacional de Normes (ICS), per comitès de normalització, col·leccions, data d'edició, així com la cerca lliure per paraules clau. 

L’actualització de la base de dades és mensual. 

 

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons