Skip to Main Content

Consells pràctics sobre fotografia

Introducció

 

Consells pràctics sobre fotografia

Aquest document pretén posar a l’abast els coneixements bàsics que es poden precisar en la utilització d'una càmera de fotografia tipus rèflex. En els següents apartats trobareu les bases per a realitzar fotografies de qualitat de manera eficient.

Conceptes bàsics

Noi fent una fotografia

Conceptes bàsics

La característica principal d’aquest tipus de càmera radica en que l’usuari veu directament la imatge que fotografiarà a través d’un visor òptic. La llum entra a la càmera a través de l’objectiu, es reflecteix en un mirall i a través d’aquest la imatge arriba al visor. Els conceptes que a continuació es detallen ens permetran adaptar les funcions de la càmera a les condicions que ens podem trobar a l’hora de capturar una imatge concreta.

OBERTURA DEL DIAFRAGMA

L’obertura del diafragma ens permet regular la quantitat de llum que passa a través de la lent de la càmera. Es mesura en números f que segueixen una escala, en número més alts ens trobem un diafragma més tancat i en números més baixos ens trobem un diafragma més obert.
Per a capturar situacions amb poca llum haurem d’obrir el diafragma a un numero f baix que ens permeti la suficient entrada de llum al sensor (per exemple f/2,8). Contràriament, en situacions amb molta llum necessitem un diafragma més tancat per a que entri menys llum al sensor (per exemple f/16).
A més, depenent de l’obertura que escollim, tindrem més o menys profunditat de camp en una fotografia. Això vol dir que si utilitzem la màxima obertura, la nostra fotografia sortirà amb poca profunditat i per tant el fons quedarà desenfocat. En canvi, si utilitzem una obertura petita, tindrem major profunditat de camp i per tant podrem captar el fons de manera més nítida i amb major detall.


VELOCITAT D’OBTURACIÓ
La velocitat d’obturació fa referència al temps d’exposició a la llum, es a dir, és el període de temps durant el qual està obert l’obturador de la nostra càmera fotogràfica i s’expressa en segons i fraccions de segon. Si triem un temps d’obturació curt (< 1/60”), l’obturador romandrà obert molt poc temps, aconseguint congelar o reduir el moviment d’una fotografia.
Contràriament, si triem un temps d’obturació llarg (> 1/60”) l’obturador romandrà obert més temps i aconseguirem imatges mogudes, transmetent major sensació de moviment. Si utilitzem temps d’obturació llargs es recomanable l´ús dl trípode ja que qualsevol moviment desestabilitzarà la nostra imatge.  

  
Velocitat d’obturació curta                                    Velocitat d’obturació llarga

DISTÀNCIA FOCAL
La distància focal en fotografia fa referència a la distància entre el diafragma de la càmera i el punt focal de la imatge (la part nítida d’una fotografia). Les càmeres rèflex sovint venen equipades amb objectius de distància focal variable, més coneguts com a zoom, i això ens permet aconseguir un major o menor apropament a la imatge. A l’augmentar la distància focal apropem la imatge que volem capturar, i al reduir-la allunyem la imatge.

SENSIBILITAT ISO
La sensibilitat ISO ens marca la quantitat de llum que necessitem per a realitzar una fotografia. Si utilitzem un valor de sensibilitat ISO petit la sensibilitat a la llum serà menor que si utilitzem un valor alt. Com a més alt sigui el valor ISO major lluminositat obtindrem però de la mateixa manera augmentarà el soroll digital de la nostra fotografia, es a dir, obtindrem una imatge més granulada. Generalment les càmeres tenen activat l’ajust automàtic de la sensibilitat ISO.

Modes de captura de la càmera rèflex Sony Alpha

Modes de captura de la càmera rèflex Sony Alpha

MODES

 • Mode A: ens permet modificar manualment l’obertura del diafragma. L’obertura màxima que ens permet aquest equip és de F 3,5.
 • Mode S: ens permet modificar manualment la velocitat d’obturació. Si girem la rodeta cap a l’esquerra augmentarà el temps d’exposició i es reduirà si girem la rodeta cap a la dreta.
 • Mode M: ens permet modificar manualment tant la velocitat d’obturació com l’obertura del diafragma.
 • Mode P: elegeix de manera automàtica l’obertura del diafragma i la velocitat d’obturació, permetent-nos manipular la resta d’opcions.
 • Mode Automàtic: ens permet capturar imatges sense cap tipus de configuració manual, adaptant de manera automàtica les necessitats de la càmera a les de l’escena a fotografiar.
 • Mode SCN: ens predetermina la configuració de la càmera a partir de l’escena que volem capturar, podem triar entre retrats, acció esportiva, fotografies macro, paisatges, posta de sol, retrats amb poca llum, etc.
 • Mode Vídeo: ens permet capturar vídeo elegint la prioritat de configuració manual que volem, és a dir, prioritzant l’obertura del diafragma, la velocitat d’obturació o a partir de l’opció automàtica. A més, podem modificar el format del nostre vídeo entre AVCHD o MP4.

 

L'enquadrament i la composició

Encuadrament d'una fotografia de paisatge

L'enquadrament i la composició

En fotografia la composició és la forma amb la qual s’ordenen els objectes dins de l’enquadrament. La composició d’una fotografia és un art i com a tal no existeixen limitacions que facin que una determinada composició sigui millor que una altra, no obstant hem documentat una sèrie de consells que podem tindre en compte a l’hora de plantejar-vos la composició.

CONSELLS DE COMPOSICIÓ

 • El que primer cal decidir és quin és el nostre centre d’interès i quin enquadrament li volem donar a la fotografia, horitzontal o vertical. Un enquadrament horitzontal acostuma a donar una sensació d’amplitud o serenitat, mentre que l’enquadrament vertical és més dinàmic.
 • La següent composició consisteix a dividir la imatge en tres terços tant horitzontals com verticals i tindrem com a resultat quatre interseccions de dues línies. Aquests punts d’intersecció es coneixen com els punts forts i és on hauríem de col·locar l’objecte d’interès perquè la nostra fotografia tingui un impacte major.

       

 

 • Quan fotografiem paisatges podem traçar dues línies imaginàries que seccionin la imatge en tres parts iguals i col·locarem l’horitzó dins del terç superior o inferior depenent el que vulguem destacar. Cal evitar ubicar l’horitzó al centre a no ser que el que vulguem fotografiar sigui una simetria.

   

 

 • És molt important deixar espai en la zona a la que la persona, mirada o objecte fotografiats es dirigeixen, en cas contrari la fotografia donarà una sensació d’angoixa o de falta d’espai.

Gos - aire fotografia

 

 • Les línies ens aporten formes i contorns amb les que podem dirigir la mirada de l’espectador d’una part a una altra de la fotografia.

 

 • Sovint podem utilitzar marcs naturals com per exemple, finestres, marcs de portes o vegetació que ajudin a emmarcar l’objecte d’interès que volem fotografiar creant un major impacte en l’espectador.

 

 • És aconsellable que omplim l’enquadrament amb l’objecte d’interès i eliminem tot el que molesti a la imatge. No hem de deixar espais buits a no ser que els usem intencionadament que és el que es coneix com la tècnica de l’espai negatiu.

 

El següent vídeo mostra 9 consells relacionats amb la composició basats en el treball de Steve McCurry:

9 Photo Composition Tips feat Steve McCurry >>>>

La il·luminació

Noi amb una bombeta

La il·luminació

La il·luminació és essencial per a que la realitat pugui se representada en imatges. A més li podem atribuir un valor expressiu o artístic ja que pot canviar completament l'atmosfera global de la fotografia i adaptar-la al nostre objecte d’interès.

CONSELLS D'IL·LUMINACIÓ

 • Fotografiar sempre d’esquena a l’origen de la llum (sigui natural o artificial) per evitar el contrallum.
 • Utilitzar llum artificial per si volem evitar els reflexos i les ombres canviants produïdes pel sol i els núvols, encara que estem en un interior.
 • Fotografiar durant l’alba i el capvespre ens permetrà capturar imatges amb una lluminositat amb intensitat mitjana, càlida i de contrast moderat.
 • Fotografiar durant les hores centrals de llum ens aportarà una llum intensa, blanca i d’alts contrastos. 

El trípode

El trípode

Sempre que es pugui és recomanable utilitzar un trípode per estabilitzar la càmera i evitar moviments no desitjats, sobretot quan s'utilitzen velocitat d'obturació lentes, per sota de 1/60''. Una imatge estable s'aconsegueix amb un trípode o una superfície sòlida on puguis recolzar la càmera. A la Factoria tenim trípodes en préstec que et poden ser útils en aquestes situacions.

Trípode amb cada una de les parts

1. Caragol de muntatge de la càmera

2. Palanca de bloqueig de la panoràmica

3. Rosca de bloqueig de l'elevador

4. Palanca per a regular l'elevador

5. Rosca de bloqueig de les abraçadores

6. Palanca de bloqueig de l'ajust de la longitud de la pota

7. Palanca de bloqueig de la sabata de muntatge de la càmera

8. Palanca de bloqueig del cap del trípode

9. Palanca de bloqueig de la inclinació

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons