Skip to Main Content

Guia tècnica de ChatGPT

Col·lecció de guies sobre intel·ligència artificial i educació a la URV

IA.png

Guies sobre intel·ligència artificial i educació a la URV

 1. Introducció a la IA. ​Aplicacions bàsiques.

 2. Guia tècnica de ChatGPT​.

 3. IA i docència. Una guia pel professorat URV

 4. IA i aprenentatge. Una guia per l’estudiant URV.

Què és ChatGPT?

Logo de ChatGPT

Què és ChatGPT

ChatGPT es va presentar el novembre de 2022, i ha sorprès a tothom gràcies a les seves habilitats per respondre preguntes en llenguatge natural, oferint una experiència conversacional realista i interactiva, que simula una autèntica interacció amb una persona real.  

GPT (Generative Pre-Trained Transformer, en català Transformador Generatiu Preentrenat) és un model de llenguatge creat per l'organització OpenAI, que utilitza una arquitectura que ha estat entrenada amb grans quantitats de dades textuals per tal de generar text coherent i contextualment adequat. És conegut per la seva capacitat per a comprendre i generar llenguatge natural de manera fluida i precisa.  

ChatGPT és la interfície que ha facilitat i simplificat la interacció amb aquesta tecnologia, i que ha sigut el gran revulsiu perquè arribi a tota la població, ja que ofereix un mode de diàleg a través d’un xat per a poder interactuar amb la màquina.

 

Li hem demanat a ChatGPT que faci una definició de si mateix en només 50 paraules i aquesta ha sigut la seva resposta: 

ChatGPT és un model de llenguatge desenvolupat per OpenAI. Utilitza tècniques d'intel·ligència artificial per respondre preguntes i mantenir converses en llenguatge natural. És conegut per la seva capacitat de generar respostes coherents i semblants a les d'una persona real. S'ha popularitzat com a eina de comunicació i suport en diversos àmbits, oferint una experiència conversacional sorprenent.

 

Pregunta a ChatGPT què és ChatGPT

 

A continuació li hem demanat que adapti la seva resposta a un llenguatge planer per a ser entès per a persones de totes les edats. Aquesta ha sigut la seva nova resposta:

ChatGPT és una eina de xat que utilitza intel·ligència artificial per respondre preguntes i mantenir converses. Funciona com una persona virtual amb la qual pots parlar, com si estiguessis escrivint a un amic. És útil per obtenir informació, resoldre dubtes o simplement tenir una conversa divertida amb una màquina.

 

Possibilitats d'ús

Les possibilitats d’ús del ChatGPT són il·limitades, a continuació es presenten algunes:  

 • Explicar temes complexos i adaptar el text per a lectors de diferents edats o etapes educatives.  
 • Generar articles, notícies, blocs, contingut per a xarxes socials, ...  
 • Resumir articles, llibres i tota mena de textos.  
 • Mantenir una conversa sobre qualsevol temàtica.  
 • Escriure codi de programació en diferents llenguatges  

informació extra

Per conèixer més sobre l'impacte de la IA a l'Educació Superior, pots consultar les nostres guies "IA i docència. Una guia pel professorat URV" i "IA i aprenentatge. Una guia per l’estudiant URV".

Crear un compte

Login

Crear un compte

ChatGPT té una versió gratuïta amb algunes limitacions, i una altra de pagament. Les principals diferències entre aquestes versions són:

 

Versió Gratuïta

ChatGPT Plus

 • Utilitza el model GPT-3.5  

 • Té temps de resposta més llargs segons la demanda del moment.

 • Utilitza el model GPT-4, que ofereix més capacitats i que està molt més avançat que el seu predecessor, fent que les respostes siguin més precises i completes.  

 • Temps de resposta molt curts, ja que tenen prioritat per sobre de la versió gratuïta.  

 • Les noves funcionalitats sempre estan disponibles, en primer lloc, a la versió de pagament.  

 • El seu preu és de 20 $ al mes.

 

Per donar-se d'alta a la versió gratuïta s’han de seguir les següents passes:  

 • Accedir a la següent web: https://chat.openai.com/
 • Crear un compte:  
  • Introduir un correu electrònic. També es pot utilitzar un compte de Microsoft o de Google.  
  • Crear una contrasenya.  
  • Rebrem un correu electrònic per a verificar l'adreça de correu.  
  • Introduir nom, cognoms i data de naixement.  
  • Introduir el número de telèfon.  
  • Ens enviaran un SMS amb un codi de verificació.  

informació extra

Cal destacar que el model GPT també s'integra en diverses eines i aplicacions, oferint una experiència de forma transparent per a l'usuari. Alguns exemples són:  

 • Bing, el buscador de Microsoft ha integrat funcionalitats de ChatGPT per proporcionar respostes i converses completes basades en IA.

 • Extensions dels navegadors per accedir a ChatGPT directament des de la barra d’eines del navegador, per exemple Merlin.

 • Eines integrades a gestors de correu electrònic per a generar textos automàticament, millorar els escrits, resumir correus, etc.

Aquests són només alguns exemples, però cada vegada serà més habitual trobar integracions de ChatGPT en eines i programari que utilitzem diàriament. Aquesta tendència s'està expandint, permetent-nos interactuar amb ChatGPT en aplicacions de missatgeria, assistents virtuals, plataformes de suport al client i altres eines digitals, millorant la nostra experiència i proporcionant-nos respostes i assistència en temps real. 

 

Com utilitzar ChatGPT?

Com utilitzar ChatGPT?

 

 

Captura de pantalla de ChatGPT

Per iniciar una conversa, interacció o petició amb ChatGPT s'ha d’introduir una pregunta o instrucció, també anomenats Prompt. Aquest pot ser una pregunta, una afirmació o fins i tot una frase incompleta. És el text inicial que es proporciona a ChatGPT perquè pugui generar una resposta basada en la informació continguda en el prompt.  

 1. Introduir una pregunta o instrucció (prompt) al camp “Send a message”.  

 2. La resposta es va generant en pantalla. Un cop finalitzada tenim l’opció de valorar si la resposta ha sigut adequada o no.

 3. Tots els xats queden emmagatzemats, poden ser revisats i es pot continuar la conversa des d’on s’havia quedat a través del menú de l’esquerra. També es pot canviar el nom o eliminar cada xat.  

Limitacions

Limits

Limitacions

Les limitacions actuals de ChatGPT inclouen:  

 • Les dades utilitzades per entrenar ChatGPT arriben fins al setembre de 2021, per tant, no té coneixement sobre esdeveniments o informació posterior a aquesta data.

 • No està connectat a Internet, per la qual cosa no pot donar informació a temps real.

 • No pot verificar la informació que ofereix, ni avaluar la seva pròpia fiabilitat.

 • Pot generar respostes ambigües o incorrectes amb informació falsa.

 • Falta de coherència en converses llargues.

 • Pot presentar tendència a la repetició i dificultat per comprendre instruccions complexes.

 • Pot presentar biaix cognitiu, ja que no es regeix per principis ètics i no pot distingir entre el que és correcte o incorrecte. Pot dependre del biaix cognitiu de la font que s’ha utilitzat per entrenar-lo.

 • Tenir en compte que la informació que introduïm a les converses s'utilitza per entrenar i millorar l'eina, per això s'ha d'evitar introduir informació personal o confidencial.

Per aquestes raons, és important supervisar els resultats per evitar respostes inapropiades, errònies o de contingut inadequat. S’hauran de reformular i concretar les preguntes perquè s’ajustin al context desitjat per obtenir respostes més acurades. És important analitzar críticament els resultats i comparar-los amb altres fonts d’informació.  

Consells per aconseguir el màxim rendiment de ChatGPT

Persona buscant informació

Consells per aconseguir el màxim rendiment de ChatGPT 

El prompt o instrucció inicial que es dona a ChatGPT és molt important per obtenir una resposta valuosa i coherent. El prompt pot ser una frase o un paràgraf, i cal que sigui clar i complet, ja que la qualitat de la resposta dependrà si està ben formulat. Per tant, el prompt és l'eina essencial per a obtenir bones respostes.

A les pestanyes superiors d'aquest bloc es presenten una sèrie de pautes i suggeriments per obtenir els millors resultats de ChatGPT i minimitzar la desinformació i els resultats esbiaixats. T'animem a què els exploris i experimentis amb ells per treure el màxim rendiment de ChatGPT. 

Prompts bàsics

 • La resposta de ChatGPT seguirà el mateix to, context i estil del nostre prompt o petició.  

 • Formula preguntes simples, clares i concises, especificant exactament el que es vol obtenir.  

 • Comença amb un verb d’acció en cas necessari: Escriu, crea, resumeix, simplifica...  

 • Afegeix el context específic i rellevant per la tasca que demanes.  

 • Afegeix expectatives i límits clars i directes, com per exemple, la llargada de la resposta, si ha de ser en format llista, tipus de redactat, estil i to concret, etc. 

Exemple:

Crea una llista de 5 preguntes sobre metodologies actives a l'aula

A continuació pots demanar-li que generi les respostes a les preguntes proposades.


Modifica o redirigeix les consultes realitzades

Un cop generada la resposta de ChatGPT podem reorientar els resultats per dirigir millor la nostra consulta o per generar respostes alternatives. ChatGPT utilitza el fil de la conversa per contextualitzar millor la resta de respostes, per aquesta raó, si es vol fer una pregunta d’un altre context sobre el que s’està treballant, és una bona pràctica obrir un nou xat de conversa.

Exemple:

Prompt inicial 

Fes una llista de 4 activitats per treballar el patrimoni romà de Tarragona amb estudiants del Grau en Història de l'Art i Arqueologia

 

 

Refinem i redireccionem la resposta cap a una activitat més específica combinant dues de les alternatives que ens ha donat ChatGPT:  

Com puc combinar les activitats dels punts 2 i 4 per crear una activitat única que proporcioni als estudiants un aprenentatge actiu?

Assigna un rol al ChatGPT  

Assignar-li un rol al ChatGPT afegeix context a la conversa i ajuda al fet que les respostes tinguin un nivell més elevat de detall i especialització. Per fer-ho, comença el prompt amb una frase similar a: “Ets un expert en ...”  

Exemple: 

Ets un professor d'anglès, anem a simular una classe d'anglès, parlarem i tu em corregeixes els errors a les meves intervencions

 

Format de la resposta  

Podem demanar-li quin format ha de tenir la resposta, ens pot interessar una taula, una llista ordenada, test de respostes múltiple o codi font de programació.  

Exemple: 

Crea una taula comparativa

Facilitar exemples a ChatGPT 

Quan adjuntem al prompt exemples del que necessitem, ChatGPT pot emular el nostre estil de redactat, i entén millor el context. 

Exemple en què li presentem un estil de pregunta perquè creï altres seguint la mateixa línia:

Facilitar exemple a ChatGPT

Com citar continguts generats per Chat GPT

Com citar la IA en APA

Com citar continguts generats per ChatGPT 

Segons l’Associació Americana de Psicologia (APA) els resultats d'un "xat" de ChatGPT no són recuperables per altres lectors i, tot i que les dades o les cites que no es poden recuperar en els articles d'estil APA se solen citar com a comunicacions personals, amb el text generat per ChatGPT no hi ha cap persona que es comuniqui. Per tant, citar el text de ChatGPT d'una sessió de xat és més com compartir la sortida d'un algoritme; per tant, hem d’acreditar a l'autor de l'algoritme una entrada de la llista de referències i la corresponent cita al text.  

Exemple extret de la web APA Style:

Quan se li demana "La divisió del cervell esquerre, el cervell dret, és real o una metàfora?" el text generat per ChatGPT indicava que, tot i que els dos hemisferis cerebrals estan una mica especialitzats, "la notació que les persones es poden caracteritzar com a 'de cervell esquerre' o 'de cervell dret' es considera una simplificació excessiva i un mite popular" (OpenAI, 2023).  

Referència  

OpenAI. (2023). ChatGPT (versió del 14 de març) [Model de llenguatge gran]. https://chat.openai.com/chat 

 

També es pot posar el text complet de les respostes llargues de ChatGPT en un apèndix, de manera que els lectors tinguin accés al text exacte que es va generar. És especialment important documentar el text exacte creat, perquè ChatGPT generarà una resposta única a cada sessió de xat, fins i tot si es dóna la mateixa indicació. Si es creen apèndixs o materials suplementaris, cadascun d’aquests s'hauria de citar almenys una vegada al cos del document d'estil APA.  

Exemple extret de la web APA Style:

Quan es dona un missatge de seguiment de "Què és una representació més precisa?" el text generat per ChatGPT indicava que "les diferents regions del cervell treballen juntes per donar suport a diversos processos cognitius" i "l'especialització funcional de diferents regions pot canviar en resposta a l'experiència i els factors ambientals" (OpenAI, 2023; veure l'Apèndix A per a la transcripció completa).     

Referència

OpenAI. (2023). ChatGPT (versió del 14 de març) [Model de llenguatge gran]. https://chat.openai.com/chat

 

Referències i bibliografia

Noia llegint llibre

Referències i bibliografia

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons