Skip to Main Content

Mendeley

Organitzar els documents -Mendeley Desktop-

 

Afegir un document a una referència

Podem afegir un document (per exemple, un PDF), a una referència ja existent a la nostra biblioteca, escollim l'opció 'Add file ...' a l'àrea de les metadades de la referència i seleccionarem el fitxer corresponent.

File organizer

Sovint, els PDFs o altres documents que importem a Mendeley tindran noms d'arxiu sense sentit aparent, com ara una cadena de números i símbols, o una barreja de noms d'autors i números. Gràcies a aquesta funcionalitat, Mendeley s'encarregarà d'organitzar els nostres PDFs automàticament en carpetes i subcarpetes a la ubicació que li indiquem del nostre ordinador, copiant els documents i renombrant d'acord amb les metadades de la referència a la qual pertanyen.

Per a això, farem clic al menú 'Tools' i seleccionarem 'Options'. File Organizer és una de les opcions.

 

 

1. Renombrar documents

Per canviar el nom dels documents, marquem la casella "Rename document files". A continuació, podrem triar quina de les quatre opcions de nom de fitxer volem per nomenar els documents. Simplement arrosseguem una (o vàries, o totes) de les opcions (autor / any / revista / títol) des del quadre unused fields a el quadre File name.

Quan haguem acabat, farem clic a Apply i després a OK. Mendeley canviarà el nom dels documents de forma automàtica. Podem també tornar a canviar els noms d'arxiu més tard si preferim un format de nom de document diferent.
2. Subcarpetes

Els documents de la biblioteca de Mendeley s'emmagatzemen en una ubicació específica en el disc dur de l'ordinador. És possible utilitzar la funció File Organizer per organitzar aquests documents en subcarpetes dins d'aquesta ubicació. Per a això, utilitzarem l'opció Sort files into subfolders al File Organizer. Les seves opcions de subcarpeta són: Any, Títol, Autor, Revista (Year, Títol, Autor, Journal). El procediment és similar, només cal arrossegar i deixar anar l'etiqueta desitjada des unused fields a Folder path.

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons