Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Gestió de dades de recerca: Marc normatiu

Àmbit institucional

La URV va aprovar la Política institucional d'accés obert per a les dades de recerca de la URV (Consell de Govern, 28 i 30 d'abril de 2021) per tal de complir amb els requisits dels projectes de recerca tant internacionals com nacionals que hagin estat finançats amb fons públics, i sempre que així ho estableixi la convocatòria, el programa o el pla pel qual es regeixen.

Àmbit nacional

Els projectes de R+D+i finançats amb el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, podran incloure, amb caràcter optatiu, un pla de gestió de les dades que es dipositin en un repositori.

Àmbit europeu

L'article 29.3 de l'Annotated Model Grant Agreement (AGA) de l'H2020 especifica que els beneficiaris han de dipositar les dades de recerca necessàries per validar els resultats presentats a les publicacions científiques a un repositori i realitzar un pla de gestió de dades.

 

REGLAMENT (UE) 2021/695 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 28 d'abril de 2021 pel qual es crea el Programa Marc de Recerca i Innovació "Horizon Europe", s'estableixen les normes de participació i difusió, i es deroguen els reglaments (UE) n.o 1290/2013 i (UE) n.o 1291/2013.

 

 

Infografia: Com complir amb els mandats sobre gestió i publicació de dades: català, castellà

Formació CRAI URV

Repositori URV

Contacte

Per a qualsevol consulta, adreceu-vos a:
   sgpcplus@urv.cat

Segueix-nos a les xarxes socials!

         

Eines

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons