Skip to Main Content

CINAHL (Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature)

És una base de dades de referències bibliogràfiques d’infermeria i altres disciplines afins.

Cerca avançada

La cerca avançada és l’opció que ens apareix per defecte quan entrem a CINAHL:

undefined

Aquesta opció permet fer una cerca molt acurada combinant diverses cerques simples amb operadors booleans:

  • AND: l’operador AND combina els dos termes que l’acompanyen i els uneix en un mateix registre. Exemple: articles sobre dieta per a diabètics: diet  AND diabetis.
  • NOT: al registre hi haurà el primer terme, però no el segon terme. Exemple: buscar articles sobre dieta, però no per a diabetis: diet NOT diabetis.
  • OR: al registre hi podrà haver els dos termes buscats. Exemple: buscar articles sobre infants o adolescència: child OR teenager.

Els botons desplegables permeten  triar el camp pel qual volem buscar.

A més, la cerca es pot restringir amb limitadors  com  la data de publicació, la disponibilitat del text complet, la llengua, l’àrea geogràfica, si el primer o altres autors són infermers, etc. Aplicant aquestes limitacions a la cerca el resultat obtingut serà molt més depurat.

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons