Skip to main content

Guia de recursos d'Infermeria

Bases de dades de l'àmbit temàtic

APA PsycInfo és una  base de dades de l’American Psychological Association especialitzada en psicologia, psiquiatria, ciències de la salut i ciències socials i del comportament. Conté aproximadament tres milions de registres i resums. Abasta al voltant de 2.500 revistes de molts països, en desenes d’idiomes, a més de tesis, ressenyes de llibres i informes. Incorpora revistes des de 1800 fins a l’actualitat.

Accedeix-hi 

CIBERINDEX és una plataforma especialitzada en la Gestió del Coneixement en Cuidatge i Salut que té com a missió proporcionar a professionals i institucions de qualsevol àmbit (assistencial, docent, gestor o investigador) solucions pràctiques i innovadores per a l’ajuda en la presa de decisions basades en el coneixement científic.

Accedeix-hi

Guia d’ús

La base de dades CINAHL (Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature) conté referències d’articles de revistes, tesis, capítols de llibre, material audiovisual, software, guies clíniques, instruments d’investigació, etc. Té un milió de documents aproximadament, indexa unes 3.000 revistes i cada any incorpora unes 30.000 referències.

Accedeix-hi

Guia d'ús​

Cochrane Library consta de 15 bases de dades sobre revisions sistemàtiques, resums estructurats, assaigs clínics i informes sobre tecnologia mèdica, tot orientat a l’atenció sanitària basada en l'evidència.

Accedeix-hi

Guia d’ús

Cuidatge és una base de dades bibliogràfica produïda pel CRAI Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili. Va néixer l’any 1993 amb el propòsit de donar a conèixer la producció científica produïda en l’àmbit de la infermeria.

La base de dades conté referències de les revistes publicades en català i castellà des de l’any 1993 fins avui en dia. Actualment disposa de més de 50.000 registres. Conté referències bibliogràfiques de les publicacions periòdiques que es reben a la biblioteca, es buiden exhaustivament els títols de revista específics d’infermeria, i les de l’àmbit de la salut que es consideren més rellevants.

Accedeix-hi

Guia d'ús

CUIDEN® és una base de dades bibliogràfica que inclou producció científica de l’àmbit de la infermeria, tant de l’estat espanyol com d’Iberoamèrica. Conté articles de revistes científiques, llibres, monografies i d’altres documents.

CUIDEN® Plus és una versió avançada que permet recuperar referències bibliogràfiques amb el resum de l’autor, accedir al text complet dels documents i conèixer l’impacte científic de les principals revistes incloses.

Accedeix-hi

Guia d'ús

DynaMed és un recurs d’informació clínica basada en l’evidència. Conté resums basats en evidències per a ús puntal de metges, estudiants de medicina, fisioteràpia i infermeria, infermers, farmacèutics, fisioterapeutes i altres professionals de la salut.

Hi trobareu les millors descripcions, recomanacions, gràfics i imatges sobre diferents especialitats: oncologia, malalties infeccioses, pediatria, obstetrícia, ginecologia, etc.

Accedeix-hi

ENFISPO és una base de dades d’Infermeria, Fisioteràpia i Podologia de la "Universidad Complutense de Madrid". Permet buscar articles d'una selecció de revistes en espanyol rebudes de la Biblioteca de la "Escuela de Enfermería, Fisioterapia y Podología" d'aquesta universitat.

Accedeix-hi

Enferteca és un servei d’informació de l’editorial Paradigma que uneix en una mateixa plataforma digital, la gran Biblioteca General de Enfermería, juntament amb Encuentr@, un cercador de l’àmbit d’infermeria. Conté els llibres de l’editorial i les revistes que editen.

Accedeix-hi

Enfermería al Día ofereix recursos clínics en llengua espanyola a les infermeres i altres professionals sanitaris. Els recursos d’Enfermería al Día inclouen material de referència d'atenció puntual, habilitats i procediments d'infermeria, educació del pacient i molt més.

Accedeix-hi

Epistemonikos és una base de dades internacional sobre medicina basada en l'evidència i la presa de decisions

Conté referències i abstracts d'articles de revisions sistemàtiques extretes de PubMed, de la Biblioteca Cochrane i d'altres bases de dades. 

Accedeix-hi

Fisterra proporciona als professionals relacionats amb l’atenció primària accés a guies clíniques, imatges i algoritmes, documents amb informació sobre tècniques en atenció primària, informació sobre dietes i nutrició, més de 50 calculadores, bases de dades de medicaments i cursos de formació.

Accedeix-hi

Guia d’ús

Health Evidence és una base de dades de revisions sistemàtiques sobre salut pública gestionada per la McMaster University (Canadà)

Distingeix tres categories de revisions: strong, moderate o weak.

Accedeix-hi

IBECS és una base de dades de ciències de la salut, elaborada per l'Instituto de Salud Carlos III i BIREME

Conté referències i abstracts d'articles de revistes espanyoles des de l'any 2000.

Accedeix-hi

Índices CSIC és una base de dades multidisciplinar que recupera articles, llibres, etc. publicats a revistes científiques espanyoles i en ocasions facilita el text complet. Inclou l’antic Índice Médico Español (IME) que recollia la producció de ciències de la salut a l’estat espanyol des de l’any 1974.

Accedeix-hi

Guia d’ús

LILACS és una base de dades de biomedicina i ciències de la salut, elaborada per BIREME

Conté referències i abstracts d'articles de revistes, tesis i capítols de llibre, etc. de països llatinoamericans. En castellà, portuguès i anglès.

Accedeix-hi

MEDES és una base de dades elaborada per la Fundación Lilly

Conté referències d’articles publicats en les revistes espanyoles de ciències de la salut.

Accedeix-hi

Plos Medicine és un portal de publicacions mèdiques, publicades per la Public Library of Science. Conté 36 col·leccions d'especialitats diverses: medicina social, immunologia clínica, salut mental, epidèmies, etc.

Accedeix-hi

 

PREEVID és un base de dades de preguntes clíniques amb evidència d'àmbit espanyol
Conté més de 2.000 preguntes.
Estructura: Pregunta, Resposta, Referències, Preguntes relacionades

Accedeix-hi

PROQOLID és una base de dades de qüestionaris clínics relacionats amb la salut, la patologia, els pacients, els cuidadors. Elaborada per l’associació francesa Mapi Research Trust

De cada qüestionari ens proporciona l'autoria i les referències bibliogràfiques on va ser publicat. L'accés al text complet és per subscripció.

Accedeix-hi

PSICODOC és una base de dades bibliogràfica especialitzada en psicologia i disciplines afins, elaborada pel Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, des de 1997. Actualment conté unes 137.645 referències bibliogràfiques de 250 revistes i uns 55.575 enllaços a text complet.

Accedeix-hi 

PubMed es un motor de cerca de lliure accés a la base de dades MEDLINE, dona accés a les bases de dades compilades per la National Library of medicine (NLM). És la base de dades més important de ciències de la salut en l’àmbit internacional. 

Accedeix-hi 

Guia d’ús

The Joanna Briggs Institute és una plataforma de recursos sobre la pràctica clínica i cura de malalts basats en l’evidència. Aquest recurs inclou recursos de la pràctica clínica tals com: resums breus dels resultats i recomanacions d’una revisió sistemàtica, informes tècnics, protocols de revisions sistemàtiques, resums d’evidència, procediments recomanats basats en l’evidencia i fulls informatius per a usuaris.

L’Institut Joanna Briggs (JBI) és una organització líder en la promoció de la Pràctica Clínica Basada en l'Evidència (PCBE) en l'àmbit mundial.

Accedeix-hi

Guia d’ús

Bases de dades multidisciplinàries

Dimensions recull més de 900 milions de cites acadèmiques disponibles gratuïtament i ofereix més de 9 milions d’articles en accés obert. És un producte de col·laboració entre sis empreses de Digital Science(Altmetric, Digital Science Consultancy, Figshare, Readcube, Symplectic y ÜberResearch) i més de 100 investigadors  universitats amb l’objectiu de fer la investigació més accesible

Accedeix-hi

Dialnet recupera articles, llibres, etc. de diferents disciplines en les següents llengües: català, castellà,  gallec, etc. Moltes vegades està disponible el text complet.

Accedeix-hi

Guia d’ús

Google Scholar és un cercador especialitzat que permet localitzar de documents acadèmics i científics, ja siguin articles, tesis, llibres, actes de congressos, informes, patents, etc.

Accedeix-hi

Scopus és una base de dades multidisciplinar que recull referències bibliogràfiques, resums o el text complet de publicacions de reconegut prestigi a nivell internacional. Facilita les cites que rep un article, indicadors d’impacte, índex h, quartils, etc.

Accedeix-hi

Guia d’ús

Web of Science és una base de dades multidisciplinar que recull referències bibliogràfiques, resums o text complet de publicacions de reconegut prestigi a nivell internacional. Proporciona eines d’anàlisi per valorar la qualitat de les publicacions: cites, índex h, etc. Inclou tres bases de dades per àrees: Science Citation Index, Social Science Citation Index i Arts & Humanities Citation Index.

A més ofereix l’eina Journal Citation Report que inclou el Factor d’Impacte (Impact Factor) de les publicacions.

Accedeix-hi

Guia d’ús

Proquest One Academic és una plataforma que permet cercar conjuntament a quatre recursos diferents: ProQuest Central, Academic Complete, Academic Video Online i ProQuest Dissertations & Theses Global. Inclou més de 180.000 documents, articles de revistes, llibres electrònics, tesis doctorals, notícies, vídeos i fonts primàries, tot consultable des d’un únic lloc.

Accedeix-hi

Com cercar bases de dades

Pots accedir a una base de dades concreta pel títol: 

Des de la caixa inicial de cerca    buscant pel nom de la base de dades

També pots consultar les disponibles per cada matèria:

Des del botó del quadre inicial del cercador:

O també:

Des del menú que apareix a la part superior dreta dins el Cercador

 

 

Videotutorial: Com accedir a les bases de dades a través del Cercador del CRAI

 

  1. Introdueix a la caixa de cerca el nom de la base de dades que t’interessi, per exemple: PSICODOC
  2. Limita els resultats al menú de l’esquerra  per Format à Lloc web
  3. Clica el botó     

Et portarà a la base de dades escollida on podràs començar a fer cerques.

Des del botó  del quadre inicial del cercador:

O bé :

Des del menú  que apareix a la part superior dreta del Cercador

  1. Clica el botó  Enllaços de la biblioteca a la part superior i selecciona Bases de dades

O bé, des del botó  del quadre inicial del cercador:

Valida’t amb les mateixes claus que utilitzes per consultar el correu electrònic de la URV o per entrar al Campus Virtual.

2. A la següent pàgina selecciona al desplegable Matèria, introdueix la que t’interessi i clica el botó Cerca

Clica al resultat de bases de dades:

I selecciona la base de dades que t’interessi:

3. A continuació clica a Accés i et portarà a la base de dades

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons